• فارسی
 • English

توضیحات سقوط خون آشام

برای سال های بی شماری روستاییان از زندگی صلح آمیز و شادی لذت می برند. اما در حال حاضر شایعاتی در مورد یک جادوگر تاریک گسترش یافته است. اینکه شایعات درست است، روستا خود را برای بدبختی آماده می کند.
شخصیت خود را ایجاد کرده، خون خود را انتخاب کنید و در سرزمین ویران یا قهرمانان برای مبارزه با بازیکنان دیگر یا شکار هیولا ها آماده شوید.

ویژگی های بازی Vampire's Fall: Origins - سقوط خون آشام:
 • جهان باز
 • شخصیت های کاملا قابل تنظیم
 • مبارزه با تور
 • داستان های انعکاسی
 • گزینه های دیالوگ
 • جنگ های سر به سر
 • چت در بازی
 • مهارت ها و توانایی ها برای شکل دادن شخصیت
 • خطوط خون خود را انتخاب کنید
 • بیش از 150 اسلحه و زره منحصر به فرد
تغییرات نسخه 1.17.159:
رفع اشکال برای جوایز روزانه

The description of Vampire's Fall: Origins

For countless years the villagers of Vamp’Ire have enjoyed a life of peace and happiness. But now, rumors are spreading about a wielder of dark magic - a Witchmaster. Fearing the rumors to be true, the village musters a militia to prepare for the worst. You are a recruit enrolling to defend the village. Little do you know, fate has something special in store for you…

Vampire’s Fall: Origins is a 2D open-world RPG with turn-based combat. Create your character, choose your bloodline and venture out in the world. Will you wreck havoc in the land, or be the hero people are longing for? Will you use your powers to battle other players or to hunt ferocious monsters?

-Open world
-Fully customizable characters
-Turn-based combat
-Immersive stories
-Dialogue choices
-PvP battles
-In-game chat
-Skills and abilities to shape your character
-Choose your bloodline: Nosferatu, Ranjeni, Magistrav or Equides
-Over 150 graphically unique weapons and armor

Vampire’s Fall Origins has been in development for two years as of this writing. We set out to create a serious RPG for mobile phones, without the usual mobile game mechanics. There’s no energy system. There’s no loot boxes. There’s no pay to win. There are, in our opinion, interesting battle mechanics, funny dialogues and a sense of wonder in the world. From our three indie-dev hearts, good luck and have fun!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»