• فارسی
  • English

توضیحات تسخیر جهان 2

در این بازی می توانید در بسیاری از مبارزات مهم جنگ جهانی دوم و جنگ سرد شرکت کنید. می توانید با یا علیه ژنرال های مشهور مبارزه کنید. این بسیار جذاب است که از تاکتیک های منحصر به فرد استفاده کنید. انتخاب شما این است که بخشی از محور متحدین در جنگ جهانی دوم باشید، تنها پس از آن می توانید سناریوهای جنگ سرد را باز کنید. به عنوان مبارزات انتخاباتی، تجهیزات مختلفی از هر ملتی در صحنه حضور خواهند داشت. تانک ها آلمان و راکت شوروی قدرتمند ترین سلاح هستند، اما تنها چند نفر از آنها نام برده می شود.

ارتش می تواند از تاکتیک های مختلف پشتیبانی از جمله محاصره، رادار، قلعه زمین و اسلحه ضد هوایی برای دفاع بیشتر استفاده کند. نیروی دریایی ممکن است از طریق ترکیبی از ناوشکن ها، خلبانان، جنگ افزارها و هواپیماهای بدون سرنشین از قدرت دریایی برخوردار باشد. حملات هوایی، بمب گذاری استراتژیک، نیروهای هوایی و بمب های هسته ای ویرانگر به نیروی هوایی کمک می کند تا خطوط دفاعی خصمانه را از بین ببرد.

با دستاوردهای بیشتر در طول جنگ، فرمانده شما از یک سرباز به یک مارشال رشد می کند و انواع مدال های خاص را به دست می آورد که به تقویت نیروهای نظامی خود کمک می کند.
تغییرات نسخه 1.3.14:
- پشتیبانی از نسخه HD

The description of World Conqueror 2

In World Conqueror II you will be a general to accomplish a lot of important campaigns during World War II and Cold War. You can fight with or against those famous generals including Guderian, Rommel, Patton, Zhukov, Nimitz, MacArthur, Yamamoto, Montgomery and de Gaulle. It’s so impressive to see their unique tactics and ace forces. Patton and Rommel are well-known for their panzer corps, Nimitz and Yamamoto for their aircraft carrier fleets while Goering and MacArthur for their air forces – all of them are one and only. It’s your choice to be a part of the Axis or Allies in WWII, but only after that can Cold War scenarios be unlocked. As campaigns go on, different equipments of each nation would come on the stage. Germany’s Tiger Tank and the Soviets’ Katyusha Rocket are two of the most powerful weapons, to name but a few.

The army can use various supporting tactics including entrenchments, radars, land forts and anti-aircraft guns for more defenses. The navy may get effective marine strength through combination of destroyers, cruisers, battleships and aircraft carriers. Air strikes, strategic bombing, airborne forces or devastating nuclear bombs help the air force to destroy hostile defense lines.

With more and more achievements during the war, your commander will grow from a soldier to a marshal and acquire kinds of special medals which help boost the effectiveness of your troops in turn.

##Features##

- Dozens of scenarios among 4 military groups
[World War II]
The Axis (1939.9)
The Allies (1941.1)
[Cold War]
WTO (1947.5)
NATO (1951.8)
- Top 20 greatest generals join the campaigns
- 57 military units available
- 28 tactical instructions
- 34 historical campaigns
- 37 countries and over 2000 regions involved in the war
- Map zooming
- Auto-save
- Up to 16 rank levels and 18 Medals of Honor

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»