• فارسی
 • English

توضیحات فاتح جهان 3

رزمندگان، جنگ آغاز شده است. رهبری نیروهای خود را بر عهده گرفته و دنیا را تسخیر کنید!

وظایف نظامی در بازی World Conqueror 3:
 • 32 مبارزه تاریخی(در سه سطح دشواری) و 150 وظیفه نظامی
 • مُد چالش برانگیز برای اثبات مهارت های کماندویی و 45 رقابت کلی
 • به مقام ژنرالی ترقی پیدا کنید، مهارت های جدید یاد بگیرید و ژنرال های بیشتر از آکادمی های معتبر نظامی استخدام کنید.
 • انجام وظایف محول شده در شهرها و تجارت با بازرگانان در بنادر
 • ساخت شگفتی های مختلف جهان و کشف دنیا

ویژگی های بازی World Conqueror 3فاتح جهان 3:
تجربه جنگ جهانی دوم، جنگ سرد و جنگ های مدرن
50 کشور و 200 ژنرال معروف به جنگ ملحق خواهند شد.
 • شامل 148 واحد نظامی و 35 مهارت عمومی
 • دارای 12 تکنولوژی شامل سلاح های متعارف، نیروهای دریایی، نیروی هوایی، موشک و سلاح های هسته ای
 • وجود 42 عجایب در جهان که نقش کلیدی در پیروزی شما بازی خواهند کرد
 • 11 دستاورد در انتظار شماست
 • فعال نمودن حالت خودکار برای مبارزه هوش مصنوعی به جای شما
تغییرات نسخه 1.8.0:
【محتوای جدید در حالت فتح】
چالش ها و جوایز بیشتر در Conquest Battle Pass
-چالش فتح در سال 1960 فصل

【عملیات نظامی جدید】
فصل جدید عملیات نظامی: عملیات Overlord

The description of World Conqueror 3

World Conqueror 3 is a newly-developed strategy game released in 2015 by EASYTECH!
Commander! War is about to begin. Lead your army and conquer the world!
EASYTECH will continue to create the most outstanding war strategy games as always.
?Military Career?-----------------------------------------------
***32 historical Campaigns(3 difficulty levels) and 150 military Tasks
***5 Challenge modes to prove your commanding skills and 45 Challenges in total
***Promote your generals, learn new Skills and hire more Generals from prestigious Military Academies
all over the world
***Accomplish assigned Tasks in cities and Trade with merchanrts in ports
***Build various Wonders of the world and explore the Universe
?Conquer the World?-----------------------------------------------
***4 scripts from different ages: Conquer 1939, Conquer 1943, Conquer 1950, Conquer 1960
***World pattern changes over time. Choose any country to join the war.
***Choose different sides and countries to gain different awards.
?Features?-----------------------------------------------
***Real-time game play: you will experience World War II, the Cold War and Modern Warfare
***50 Countries and 200 famous Generals will join this Global War
***148 Military Units available and 35 special general Skills
***12 Technology, including Conventional Weapons, Naval, Air Force, Missiles, Nuclear Weapons,
Space Weapons and etc
***42 wolrd Wonders will play a key role in your victory
***11 Conqueror Achievements awaits you
***Open Auto battle and AI will lead instead of you
***Seamless World Map and zoom in&out
***Support Android x86 (Intel inside devices)

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»