• فارسی
 • English

توضیحات تسخیر 4 جهان

ما همچنان به توسعه و ایجاد بهترین بازی استراتژی جنگی ادامه خواهیم داد.
هر کشوری در جهان را می توانید انتخاب کنید، تاکتیک های دیپلماتیک را تنظیم کرده و به متحدان کمک کنید و جنگ را به دیگر کشورها اعلام نمایید.
اهداف استراتژیک را با توجه به میدان جنگ، ساختن شهرها، توسعه علوم و فن آوری و تولید واحدهای نظامی تنظیم کنید.

ویزگی های بازی World Conqueror 4 - تسخیر 4 جهان:
 • بیش از 100 مبارزات عالی بر اساس تاریخ
 • تجربه لحظات تاریخی، مانند نبرد دونکرک، نبرد استالینگراد، مبارزات آفریقای شمالی و نبرد جزایر میدوی
 • فرماندهی ارتش خود  برای دستیابی به اهداف استراتژیک در زمان محدود با توجه به سناریو
 • ساخت ارتش خود
 • قرار دادن ترتیب صحیح نیروها و استفاده از ژنرال کلید پیروزی است
 • 40 عملیات چالشی برای تست محدودیت مهارت فرماندهی
 • ژنرال های عالی را انتخاب کنید تا در کنار یکدیگر مبارزه شوند
 • رتبه های خود را ارتقاء دهید و مهارت های مناسب را برای آنها انتخاب کنید
 • ژنرال ها را با مدال هایی که برای بهبود مهارت ها به دست آورده اید، تشویق کنید
 • انجام وظایف خاص در شهر و منابع تجاری با بازرگانان
 • شگفتی های جهان را بسازید و تمام انواع نشانه ها را باز کنید
 • مطالعه فن آوری های جدید و بهبود کارایی مبارزه با تمام واحدها
 • 50 کشور، 230 ژنرال معروف، 216 واحد نظامی، 42 مهارت و 16 مدال
 • بیش از 100 کمپین، 120 جنگ لژیون، 40 جنگ چالش و ...
 • 175 فن آوری، از جمله ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، موشک، بمب هسته ای و سلاح های فضایی
 • 30 شگفتی معماری و 16 نشانه
 • 50 دستاورد در انتظار چالش است
 • مبارزه اتوماتیک را فعال کنید
 • نقشه جهان برای بزرگنمایی
تغییرات نسخه 1.5.8:
Battle Pass اضافه شد.
اضافه شدن فصل 9 و 10 مرز.

The description of World Conqueror 4

World Conqueror 4 is the newest-released game by EASYTECH in 2017.

We will continue to develop and create the best war strategy game.

[Scenario]


*** More than 100 great campaigns based on history

*** Experience historical moments, such as the battle of Dunkirk, the battle of Stalingrad, the North Africa campaign and the battle of Midway Islands

*** Command your army to accomplish strategic objectives within limited time according to scenario


[Conquest]


*** Experience [WWⅡ 1939] [WWⅡ 1943] [Cold War 1950] [Modern War 1980]

*** Select any country in the world, adjust diplomatic tactics, aid allies, and declare war on other countries

*** Adjust strategic objectives according to the battlefield, build cities, develop science and technology, and produce military units

*** Score high marks by occupying the most territories in the least amount of time, and marks will be ranked on the Google Game with other players


[Legion]


*** Build your army in the headquarters
*** Deploy your army on the field whether it's an exercise or a legion battle
*** The proper arrangement of troops and usage of generals is the key to victory
*** 40 challenge operations to test the limit of your commanding skill


[Domination]


*** Choose excellent generals to fight side by side, promote their ranks and pick the suitable skills for them

*** Wear your generals with medals you earned to improve their skills

*** Complete specific tasks in the city and trade resources with merchants

*** Build wonders of the world and unlock all kinds of landmarks

*** Study new technologies and improve the combat effectiveness of all units


[Features]


*** 50 countries, 230 famous generals, 216 military units, 42 skills and 16 medals

*** More than 100 campaigns, 120 legion battles, 40 challenge battles and so on

*** 175 technologies, including army, navy, air force, missile, nuclear bomb, and space weapon
*** 30 wonders of architecture and 16 landmarks

*** 50 achievements await your challenge

*** Turn on automatic combat and AI will command your army

*** Seamless world map and available to zoom in/out
*** Conquest mode supports ranking on the Google Game

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»