• فارسی
  • English

توضیحات کاشی های جادویی هاپ 2 - رقص دونده

ضربه بزنید و موسیقی را احساس کنید. بازی را کاوش کنید و برنده سحر و جادو شوید.
می توانید تمام آهنگ های معروف را در یک بازی پخش کنید.
جمع آوری توپ جدید برای کمک به شما در تمام آهنگ ها بازی است. قفسه سینه خود را باز کنید تا توپ های قدرتمند جدید را کشف و باز کنید. آیا شما توپ افسانه ای را بدست می آورید؟
چالش این است که قبل از بازی با استفاده از آتش توپ، یک برج را تخریب کنید.

امکانات بازی Magic Tiles Hop 2: Dancing EDM Rush - کاشی های جادویی هاپ 2 - رقص دونده:
  • جمع آوری توپ
  • پیشرفت از طریق چند آهنگ در تمام طول راه به بالا
  • کارت های پخش کننده را جمع کنید
  • امتیاز برتر خود را بزنید
  • مکانیک سرگرم کننده
دانلود بازی: