• فارسی
  • English

توضیحات تانک عالی

با استفاده از گرافیک های جدید، فیزیک موتور عالی، کنترل های انگشت  صاف و پاسخگو این بازی را تجربه کنید. آماده شوید تا جنگ را آغاز کنید و مخازن دشمن را خرد کنید، ریس ها را نابود کنید تا اتاقهای مخفی پر از پاداش را پیدا کنید.
با جمع آوری سکه ها، سلاح های خود را ارتقا دهید.
تغییرات نسخه 1.394:
- رفع اشکال
- بهبود عملکرد

The description of Awesome Tanks

Classic top-down 2d tank shooter is finally available on the Google Play with all-new graphics, physics engine, smooth and responsive dual thumb controls. Prepare to unleash a war! Smash enemy tanks, destroy bosses, find secret rooms full of bonuses.

Create your own levels in Level Editor and share them with the world.

Collect coins to upgrade your tank's stats, purchase and improve weapons.

Earn multiple achievements.

Battle infinite tanks and set new records in Survival mode, play procedurally generated Arena levels.

New tactical gameplay mechanic - sneak up on your enemies from behind, hide in bushes.

Good luck and have fun!