• فارسی
  • English

توضیحات جواهرات پرتگاه - بازی پازل 3

بیایید گنج پنهان را با موجودات زیر آب زیر آب پیدا کنیم. اکنون به دنیای بازی های با کیفیت پازل با انواع ماموریت ها و گرافیک های رنگارنگ  بروید، جواهرات را جابجا کرده و به همان شکل تنظیم کنید. گنج را هنگام پاک کردن رسالت پنهان در دریا پیدا کنید و 500 مرحله مختلف را تجربه کنید.

جواهرات را جابجا کنید و حداقل سه جواهر با رنگ یکسان داشته باشید.

ویژگی های بازی Jewel Abyss :  Match-3 puzzle - جواهرات پرتگاه - بازی پازل 3:
  • سطوح متعدد
  • 500 مرحله با بروزرسانی های مداوم
  • بدون محدودیت بازی کنید
  • برای بازی هایی مثل قلب های زندگی هیچ محدودیتی وجود ندارد، بنابراین می توانید به اندازه دلخواه بازی کنید
  • بازی های آفلاین بدون اینترنت بازی کنید
  • اگر بتوانید 3 جواهرات با همان رنگ هماهنگ باشید، بازی آسان می شود
تغییرات نسخه 1.27.0:
🌊🌊به روز رسانی Jewel Abyss🌊🌊
- به روز رسانی مرحله جدید!

The description of Jewel Abyss : Match-3 puzzle

- Let's go find the hidden treasure with the underwater underwater creatures!
- Invite us now to the world of high-quality puzzle games with a variety of missions and colorful graphics.

Move the jewelry and set it in the same shape.
Find the treasure while clearing the mission hidden in the sea!
Experience 500 different stages!

[Play Method]
Move jewelry and match at least three identical colored jewelry.

[Game Features]
numerous levels
- We have 500 stages with continuous updates.

Play games without entrance restrictions, but you don't need data!
- There's no limit to games like life hearts, so you can play as much as you want!
- Play Offline Without Data (Internet) Connections!
- Don't worry about Wi-Fi!

flashy graphics and simple manipulation
- It's an easy game to play if you can match 3 gems of the same color.
It's easy to learn, but not easy to master!

low-capacity game
- It's a low-capacity game, so you can download it without any pressure.

[Precision]
1. If in-game does not save, the data will be initialized when the application is deleted.
The data is also initialized when the device is replaced.
2. It's a free app, but it includes in-game currency, items, and paid products such as removing advertisements.
3. Front, banner, and visual advertising."

----
- Ofiicial FaceBook : https://www.facebook.com/Enpbycasual
- Ofiicial twitter :https://twitter.com/enpbycasual
- Customer Service : enp_casual_cs@enpgames.co.kr

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»