• فارسی
  • English

توضیحات جهان جدید آب نبات

یک سفر هیجان انگیز رابا مواد غذایی آغاز کنید. شما در اینجا محدودیت های استرسزایی را پیدا نخواهید کرد، از بازی آزادانه لذت ببرید
از بریده شدنه میوه ها و ترکیب سبزیجات با هم لذت ببرید.

ویژگی های بازی Food POP : New puzzle gravity world(Food burst 2) - جهان جدید آب نبات:
  • جمع آوری آب نبات و مواد غذایی و مطابقت 3 تایی از همان نوع
  • مسابقه 4 برای آزاد کردن مواد ویژه
  • از بازی در هر کجا لذتببرید
  • مرحله سخت را می توان با آیتم خاص پاک کرد

تغییرات نسخه 2.1.2:
بهینه سازی اپلیکیشن

The description of Food POP : New puzzle gravity world(Food burst 2)

An exciting trip with riding a food truck.
You won't find the stressful time limits here - play freely!
Enjoy BURSTING fruits and vegetables by combining them together!

[Game Instructions]
Collect Food candy by matching 3 of the same kind
Match 4 to unleash special food candy!
super match 3 puzzle game that can be enjoyed anywhere!
Difficult stage can be cleared with special item

[Freatures]
Free to play
Easy to play
hundreds of different stage.
Endless Game play
Offline game that do not require Wi-Fi

https://www.facebook.com/Enpbycasual
https://twitter.com/enpbycasual

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»