• فارسی
  • English

توضیحات حداکثر تعادل 3

حداکثر تعادل 3 یک بازی پرماجرا است که در آن شما باید با تعادل توپ به قایق برسید، کل محیط اطراف پر از آب است باید با توپ در پل های چوبی با اجتناب از مانع  و فرار از تله ها تعادل برقرار کرده و بدون افتادن در آب به قایق برسید.
تغییرات نسخه 72.1:
- انیمیشن های رابط کاربری بهبود یافته
- کاهش حجم بازی
- اضافه شدن سنگ های بیشتر به محیط.
- اضافه شدن پست های بازرسی بیشتر
- بهبود عملکرد

The description of Extreme Balancer 3

Extreme Balancer 3 is an adventurous game in which you have to balance the ball and reach to the boat by escaping the traps. The whole surrounding is full of water and you have to balance the ball on the wooden bridges by avoiding the obstacle and you have to reach the boat without falling in water.

Extreme Balancer 3 comes with improved controls than its earlier part so you can balance the 3D ball much accurately.

Enjoy!