• فارسی
  • English

توضیحات اورتک سندباکس

اورتک سندباکس یک بازی جدید است که در آن می توانید مکانیزم های پیچیده ای را از بلوک های اساسی بسازید. موارد زیادی از جمله موتور، رانشگر، چرخ، ابزار رنگ، ابزار اتصال، بلوک های مختلف در موجودی شما وجود دارد. آنها را بگیرید و چیزی ایجاد کنید که حرکت کند. شما می توانید وسایل نقلیه، آسانسور، قطار، روبات بسازید.
می توانید کار خود را ذخیره کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید.

این بازی را دانلود کرده و چیزی دیوانه وار ایجاد کنید. ما مشتاقانه منتظریم ببینیم در این بازی چه چیزی ایجاد خواهید کرد. و ما دائما موارد و ویژگی های جدیدی اضافه می کنیم.
تغییرات نسخه 0.96.931:
اکنون بارگیری چند نفره سریعتر است
تنظیمات جدیدی اضافه کنید که امکان قرار دادن بلبرینگ روی سیستم تعلیق و بالعکس (تنظیمات فیزیک) را فراهم می کند.

The description of Evertech Sandbox

Evertech Sandbox is a new game where you can build complex mechanisms from basic blocks. There are a lot of items in your inventory, such as engine, thrusters, wheels, paint tool, connection tool, diffrent blocks. Take them and create something that moves. You can build vehicles, elevators, trains, robots.
You can save your work and share it with others.

Download Evertech Sandbox and create something crazy. We are looking forward to see what you will create in this game. And we are constantly adding new items and features.

This game is in alpha stage of development. It means it has a lot of bugs but it also means that it is frequently updated and your opinion may influence the way the game will develop.

So install it and play! :)