• فارسی
  • English

توضیحات تفنگ راننده - مسابقه تیراندازی

در آینده نزدیک یک طاعون کشنده 99 درصد جمعیت زمین را تخریب خواهد کرد. آخرین افراد باقی مانده، که در غار پنهان هستند، منتظر معجزه می باشند. پادزهر وجود دارد، اما هیچ کس جرأت نمی کند بیرون برود و آن را تحویل بگیرد. بنابراین این شانس شما برای تبدیل شدن به قهرمان است. برای دریافت پادزهر به آخرین شهر باقی مانده در ویرانه های نیویورک بروید و نژاد بشریت را نجات دهید.

ویژگی های بازی Gun Rider - Racing Shooter - تفنگ راننده - مسابقه تیراندازی:
  • گرافیک سه بعدی رنگارنگ
  • 30 سطح عالی
  • 3 دنیای پست آخرالزمانی برای تسخیر
  • 3 ماشین و تانک مختلف برای ارتقاء
  • ویژگی های مسابقه ای و تیراندازی مخلوط برای تست مهارت
  • ده ماموریت متفاوت برای هر یک از سه جهان
  • تکمیل هر ماموریت با حداکثر ستاره و کسب 100 سکه برای هر یک از آنها
دانلود بازی: