• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه خارج جاده

مسابقه خارج جاده ای سه بعدی با ماشین های اسپورتی مانند لامبرگینی، فورد موستانگ، آئودی و ... در انتظار شماست.
تغییرات نسخه 23.5:
- هوش مصنوعی جدید Rival Racing.
- نقشه های بازطراحی شده
- لاستیک برای پیچ های سریع.

The description of Exion Off-Road Racing

Exion Off-Road Racing is a physics based off-road racing game with 3D graphics.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»