• فارسی
  • English

توضیحات چشمان - تردد

جستجو در خانه قدیمی رها شده و جمع آوری اشیاء با ارزش. مراقب باشید شایعاتی وجود دارد که یک شبح بسیار ترسناک در ساختمان است.
تغییرات نسخه 6.1.1:
* اندازه بارگیری اولیه کاهش می یابد
* رفع اشکالات، بهینه سازی ها و سایر پیشرفت ها

The description of Eyes - The Haunt

Search an old, abandoned house and collect any valuables but be careful - there are rumors of a ghost haunting the building. Experience fear and deep horrifying atmosphere.