• فارسی
  • English

توضیحات موزیک صدای گربه

موسیقی جادویی را با گربه های رنگی ایجاد نمایید و از موسیقی خود با صدای خنده دار لذت ببرید.
موسیقی جادویی با گربه صورتی، گربه آبی و گربه نارنجی ایجاد کنید.
تغییرات نسخه 2.2.2:
گرافیک جدید و رنگهای مختلفی اضافه شده است.
اصوات اصلاح شده

The description of Meow Music

Create magic music with colored cats.
Create your own music with funny meow sounds.
Musical meow.
A separate note in every color.
Create magic music with pink cat, blue cat and orange cat.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی موزیکال جدید   بیشتر»