• فارسی
  • English

توضیحات پیانو رنگارنگ

از پیانو رنگارنگ در دستگاه های همراه لذت ببرید.
تغییرات نسخه 2.0.4:
اشکالات رفع و بهینه شده است.

The description of Colorful Piano

"Colorful Piano" for the development of your your sensibility.

"Real Touch Engine" is embedded to deliver an advanced feeling of touch. enstrüman
Lets Play Piano Your. Best piano in mobile devices.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی موزیکال جدید بیشتر»