• فارسی
  • English

توضیحات خاندان شمشیر - جنگجویان

بازی ضربتی منحصر به فرد با سیستم سلاح های چندگانه برای موبایل. دشمنانتان را شکست دهید، در نبرد های افسانه ای مبارزه کنید و هرکسی که بین شما و تخت پادشاهی قرار بگیرد را نابود کنید.

امکانات بازی Dynasty Blades: Warriors MMO - خاندان شمشیر - جنگجویان:
  • تنها با یک ضربه سلاحتان را عوض کنید.
  • به عنوان یک جنگجوی توانا دشمنان را نابود کنید.
  • با شمشیر دو تیغه برق آسا به دشمنانتان ضربه بزنید.
  • با تفنگ های فیتیله ای جادویی به دشمنان شلیک کنید.
  • از قهرمانان چین باستان یک تیم پادشاهی توانا برای خودتان بسازید.
  • 3 قهرمان جمع کنید تا در کنار شما مبارزه کنند.
تغییرات نسخه 3.7.7:
1. سوار جدید
2. لباس می تواند تا 2000 تسطیح شود
3. اشکال برطرف شده است
4. ورود به سیستم Android در فیس بوک

The description of Dynasty Blades: Warriors MMO

Dynasty Blades, the first Three Kingdoms 3D MMO-ARPG with MULTI-WEAPON SYSTEM on mobile. CRUSH YOUR ENEMIES, FIGHT EPIC BATTLES, AND DESTROY ANYONE WHO STANDS BETWEEN YOU AND THE THRONE.

EPIC HACK AND SLASH GAME WITH UNIQUE MULTI-WEAPON SYSTEM:
o SWITCH BETWEEN MULTIPLE WEAPONS WITH JUST ONE TAP!
o Hack through enemies as the mighty Warrior.
o Slash your foes with the lightning-fast Dual Blade.
o Summon storms and thunderbolt as the Fan Mage.
o Knock and kick with dazzling Kungfu combos.
o Shoot enemies down with the magic Firelock.

COLLECT YOUR ULTIMATE TEAM OF DYNASTY HEROES
o Assemble a mighty team of dynasty heroes from the legends of Ancient China.
o Rally up to 3 heroes to fight by your side!
o Legends from the Three Kingdoms era like Cao Cao, Guan Yu, Zhang Fei and Lu Bu are all at your fingertips!

TONS OF EPIC LOOT
o Loot and craft rare weapons, armor, gems, pets, battle flags and magical items to make your characters invincible in battles.

REAL TIME PVP BATTLES
o Enter the arena to battle other players online in epic matches.
o Experience the ultimate combat system: 1 VS 1 PK, 3 VS 3 Cross-Server PVP at all time.

GUILDS
o Create a guild and invite other players to join.
o Lead your guild in GvG events to dominate leaderboards.

ALWAYS A NEW CHALLENGE
o Take on Daily and Weekly Events for more fun and huge rewards.
o Unlock unique rewards in special seasonal events.

Contact us: cs@ezfun.cn
Like us on Facebook: http://www.facebook.com/DynastyBladez