• فارسی
  • English

توضیحات باشگاه مبارزه - بازی های کاراته

این بازی مهارت های کونگ فو را به شما نشان می دهد تا یک مبارز قهرمان شوید. وارد دنیای گانگسترهای دبیرستانی شوید: در دبیرستان یک مبارز کاراته آموزش دیده باشید و با مهارت های مبارزه ای، تمام دشمنان قلدر خود را شکست دهید.

برای پیروزی در مبارزه کونگ فو آماده شوید و قدرت واقعی خود را نشان دهید. شما باید با رقابت سختی روبرو شوید زیرا دشمنان شما گانگسترهای واقعی هستند. باید از حملات ویژه خود برای مبارزه با قلدرها در این بازی مبارزه ای استفاده کنید.

شما کسی هستید که با گروه قلدرهای دبیرستان با مهارت های بی نظیر کاراته خود مبارزه میکنید و به دانش آموزان دیگر کمک کنید تا از وحشت فرار کنند. تمام چالش های کونگ فو را بپذیرید و با حملات ویژه و حرکات کاراته خود کل گروه را شکست دهید. به آنها نشان دهید که استاد کونگ فو واقعی کیست.

مبارز باشید و تمام رقبای قلدر خود را شکست دهید، از سبک های مختلف مبارزه برای شکست دادن دشمنان خود استفاده کنید. دو گروه از پسران و دختران نوجوان وجود دارد و شما باید یک طرف را انتخاب کنید. طرف خود را انتخاب کنید و بر دبیرستان حکومت کنید.

ویژگی های بازی Fight Club: Karate Games - باشگاه مبارزه - بازی های کاراته:
  • از مشت ها و لگدهای مبارزه ای خود برای پیروزی استفاده کنید
  • از ضربه رزمی فوق العاده کاراته برای کوبیدن رقبا استفاده کنید
  • کنترل های صاف و آسان
  • انیمیشن فوق العاده با گرافیک خیره کننده
تغییرات نسخه 2.9:
ویژگی های بازی High School Bully Gangster: Karate Fighting Game:

با قوی ترین گانگسترهای دختر و پسر دبیرستانی مبارزه کنید
سبک های مختلف مبارزه و مبارزه در مسابقه کاراته گروه دبیرستان
چالش های هیجان انگیز و چالش برانگیز دانش آموزان دختر و پسر
از حمله ناگهانی مشت و لگد برای شکست دادن رقبای خود استفاده کنید
چالش کونگ فو و کاراته گانگستر دبیرستان با جوایز بزرگ
با شکست دادن جنگنده قلدر در دعواهای گروهی دبیرستانی شهر ارتقا پیدا کنید

The description of Fight Club: Karate Games

The real high school bully gangster brawl is waiting for you? Show you kung fu karate skills and be a champion fighter. Enter the world of High School Fighting Games Gangsters: Be a trained karate fighter in high school and defeat all your bully enemies with kung fu fighting games skills. We welcome you to the karate high school game to experience a real karate brawl. Get ready to win the kung fu karate fight and show your actual power. You have to face tough competition because your enemies are real gangsters. You have to use your special attacks to fight against bullies in this fighting game. You are the one who will fight against the bully gang. Fight with them in high school with your unbeatable karate skills and help other students escape from terror. Accept all the kung fu challenges and beat the whole gang with your special attacks and karate moves. Show them who is the real kung fu master of karate fighting games. You have to do something for your high schoolmates. Be the fighter and beat all your bully rivals. Use different fighting styles to defeat your enemies. There are two groups of teen boys and girls, and you have to select one side. Choose your side and rule the high school. Show your Kung Fu Karate Game Tactics to win the brawl Get ready for some fun and overthrow your rivals with your action-packed moves. High school bully is not just a simple fighting game. You will experience the real faction fight between two groups. You have to fight like a real karate master to overthrow your bully enemies. In this bully gangster fighting game, you are just showing off your ability to fight against bad boys. You challenge bullies for a kung fu karate game face-off, and you have to win the fight. Beat them up with your special moves like extreme karate kicks and punches. In this high school gangster fighting game, you can test your boxing skills and knowledge about your karate moves. It's time to show that you are the real king of the high school brawl. Do you want to experience a real high school kung fu fight? All the fighters have their moves, karate skills, and numerous combos. Be an invincible karate fighter and show them no one can beat you in kung fu fighting game. Use special activities and punches to defeat your rivals and win stunning fights. So why are you waiting? Download this amazing action-packed high school bully gangster fighting game and be a real kung fu king. What makes High School Bully Fight Club Game more special • Defeat high school bully gangsters & get treasure • Accept all the amazing and thrilling karate fighting challenges & win all the levels. • Use your Kung fu fighting punches and kicks to win • Use super karate fighting kick to knock down the rivals • Smooth and easy controls • Fantastic animation and stunning graphics for a real high school karate brawl experience • Watch videos and get extra coins

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»