• فارسی
  • English

توضیحات پادشاه جنگنده کاراته

در مبارزات نهایی کاراته شرکت کنید و از بهترین حالت واقعی مبارزه لذت ببرید. از رفلکس های سریع و حرکت های ویژه استفاده کنید تا تمام قهرمانان را ضرب و شتم کنید و شاه کاراته شوید.
با رقبای قدرتمند مبارزه نمایید و بر آنها پیروز شوید تا امتیاز کسب کنید و رتبه های جدید پیشرفت خود را باز کنید. با ارتقا قدرت، سرعت و دقت خود سبک های افسانه ای مبارزه ی خود را نشان دهید.

ویژگی های بازی Karate King Fighter: Kung Fu 2018 Final Fighting - پادشاه جنگنده کاراته:
  • مبارزه با مبارزان خطرناک برای تبدیل شدن به قهرمان کاراته
  • از قدرت فوق العاده استفاده کنید
  • از مسابقات پادشاه کونگ فو و کاراته با پاداش های بزرگ لذت ببرید
  • محیط جذاب
  • موسیقی و جلوه های صوتی عالی
  • کنترل های صفحه نمایش لمسی بدون وقفه و صاف
تغییرات نسخه 1.1.5:
ویژگی های بازی Karate Fighting Kung Fu Master: Ultimate Warrior:

• سبک های قهرمان نینجا کاراته خود را انتخاب و سفارشی کنید
• حالت سطح و چالش های حالت شغلی
• با سخت ترین مبارزان مبارزه کنید و قهرمان کاراته جهان شوید
• مسابقات کونگ فو کاراته با جوایز بزرگ
• با شکست دادن اسطوره های مسابقات جنگنده ارتقا پیدا کنید
• در مسابقات کاراته برنده شوید و برای باز کردن قفل مسابقات بعدی امتیاز دریافت کنید

The description of Karate King Fighter: Kung Fu 2018 Final Fighting

Karate king fighter & kung fu 2018 final fighting offers real ninja combat & attack gaming experience with blood pumping karate final fighting challenges. 2018 best kung fu & karate fighting game is a combo and extreme action fighting games with free adventures against legend fighters. In this game, you are a karate fighter who fight against the world daring kung fu fighters, which turns into real best fights with the feel of ultimate dead or alive rules. Use quick reflexes and special moves, unleash fierce punches and combos, beat all challengers and become the king of karate now. In kung fu there are lot of blockage skills to defend yourself from enemy attack. Rapid response on every move of your enemy legends that is fighting with you. Take timely decision, attack on enemy with punches and kicks on proper time and block enemy attack using accuracy and speed in your ultimate actions. Advanced animation and stunning 3d graphics bring the real karate experience to your hand, while intuitive touchscreen controls make jab, hook, and uppercut feel natural and fun. In the sense of real self-defense & attacking combat game. So what are you waiting for? Let’s continued passion and blood at the same time.


Fight against powerful rivals, win over them and earn points to unlock new ranks of your progression. Upgrade your power, speed, and accuracy with new strikes and legend fighting styles getting points for each winning match. Ultimate karate kung fu fighting champion is an exciting arcade fighting final action game, it is the adventures arcade game to enjoy karate king fighter & kung fu 2018 final fighting game-play, fighting animations, special 3d effects, thrilling sounds and real fighting styles. Play the toughest of real kick fighting game against world pro legends fighting champ ever. Are you professional enough to control a giant champions in this kick fighting match 2018? Control, punch, kick, super punch, super kick, flip kick and fight with all challenger fighters cleverly and defeat them badly in this real kung fu fighting games battle. Karate king fighter & kung fu 2018 final fighting game 3d is ready for karate professionals.


Karate gang rivals are ready for hard punch and kick show. Karate lovers will enjoy ultimate fighting 3d game experience. Trophies are for winners of karate champions. Your rivals use diverse fighting styles including taekwondo, muay thai, kung fu, boxing and other, show your top level fighting skills to overcome all of rivals with the power of kung fu karate tiger claw style. Enjoy karate king fighter & kung fu 2018 final fighting game and learn how to fight hand to hand, unarmed, with your punches and kicks how to use yourself with amazing skill to block the enemy kicks and punches is also essential part of martial arts. Let’s become the world greatest karate kick fighter like battle against ninja kung fu fighters gang in this extreme action packed game. In karate king fighter & kung fu 2018 final fighting game earn points for each wining against challengers, fight against powerful rivals and level up your karate legendry fighting skills to get top level ranking. Prove your skills as the powerful master ninja against kung fu fighters.


Karate King Fighter: Kung Fu 2018 Final Fighting Game Features:


• Fight against dangerous fighters and become world Karate champion
• Use super power to knockdown challenger’s energy instantly
• Play with your favorite Karate legend in Kung fu king styles
• Kung Fu Karate king competitions with big rewards
• Win kung fu 2018 matches & get rewarded points to unlock next tournament
• Get promoted by defeating world legend fighter challenge 2018
• Attractive environment to increase your fighting passion
• Background music & sound effects will increase your energy in Karate ring
• Uninterrupted and smooth touching screen controls

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»