• فارسی
  • English

توضیحات نینجا بوکس جنگجو

نینجای جنگجو یک بازی سه بعدی می باشد، که برای دوستداران مبارزه کونگ فو و کاراته از سراسر جهان طراحی شده است. چالش های فوق حرفه ای بوکس انجام دهید و از گیم پلی آسان و کنترل کامل حرکات لمسی روی صفحه نمایش لذت ببرید، برای هر حرکت یک ضربه متفاوت وجود دارد، سرعت و تکنیک از شما یک قهرمان بزرگ می سازد.
با مشت های بوکس، حرکات ژیمناستیک، کشتی، کاراته حریفان را شکست دهید.
برای تقویت قدرت خود به عنوان یک جنگنده نینجا تمرین کنید.
انیمیشن پیشرفته و گرافیک سه بعدی خیره کننده تجربه واقعی بوکس را به ارمغان می آورد.
از رفلکس های سریع و حرکت های ویژه در مبارزه با بازیکنان مختلف استفاده کنید.
انتخاب و سفارشی کردن جنگجو نینجا خود در سبک های مبارزه برای تبدیل شدن به قهرمان بوکس است.
انیمیشن های سه بعدی، کیفیت صدای واقعی، موسیقی عالی پس زمینه و جلوه های صوتی هیجان بازی را افزایش می دهد.

The description of Ninja Punch Boxing Warrior: Kung Fu Karate Fighter

Ninja Punch Boxing Warrior & Kung Fu Karate Fighter will give you experience of ninja punch boxing & kung fu karate fights in HD quality in combo fighting game play. The Ninja Punch Boxing Warrior & Kung Fu Karate Fighter 3d game is designed especially for kung fu karate fighting lovers and punch boxing lovers from all around the world. A punch boxing superstar career challenges will drive you to take risky hits. Easy gameplay and full control. Use the touch gestures on the screen, and for each gesture have a different blow, your quickness and technique will make you a great champion. Test new striking techniques, like karate kicks and boxing punches or even gymnastic dodging and jumping art of fighting. Beat all tag rivals in this world wrestling competition game and become universal hero of boxing fight. Some enemies might be stronger than they look, so train yourself a lot to prove your strength as a real ninja fighter.


Join the battle of rivals as a ninja warrior assassin fights. Let’s try ultimate action fighting game Ninja Punch Boxing Warrior & Kung Fu Karate Fighter. Play the toughest of real kick fighting games against world pro fighting champ ever. Are you expert enough to control a giant champions in this ninja punch boxing & karate kick fighting game? Control, punch, kick, super punch, super kick, flip kick and fight with all fighters cleverly and beat them badly in this real Ninja Punch Boxing Warrior & Kung Fu Karate Fighter games battle. Karate king offers fighting game fans an adrenaline pumping world of karate action. Advanced animation and stunning 3d graphics bring the real ninja punch boxing experience in your hand, while intuitive touchscreen controls make jab, hook, and uppercut feel natural and fun. Use quick reflexes and special moves, unleash fierce punches and combos, beat all opponents and become the king of karate now. Go toe-to-toe against 30+ bone crushing fighters from Bangkok, Thailand, china, Japanese and Singapore.


Become the strongest fighter on the earth playing Ninja Punch Boxing Warrior & Kung Fu Karate Fighter 3d action game. Explore different locations fighting for your life survival. Prove your worth as the powerful master ninja with ninja kung fu fighting & punch boxing 3d game. Enter the world of Japanese ninja and overcome all your rivals, dead or alive. Fight with different ninja players & use different fighting styles including taekwondo, muay Thai, kung fu, boxing and other and enjoy real Japanese ninja assassin fights. Beat all the opponents and prove your strength as a master ninja kung fu fighter. World dangerous ninja kung fu karate & punch boxing game is ready for ninja fighting lovers. Ninja fighting game opponents are ready for hard punch boxing and kung fu karate fighting show. Taekwondo & karate lovers will enjoy like punch boxing game experience. Keep an eye on every move of your rival that is fighting with you. Quickness is basic to win the face to face ninja warrior punch boxing & kung fu karate fights. Play ninja punch boxing 2017: kung fu karate fighting game and learn how to fight face to face, block the enemy hard kicks and boxing punches is also essential part of ninja martial art life.


Ninja Punch Boxing 2017: Kung Fu Karate Fighting Game Features:

• Authentic Actions And Realistic Punch Boxing Moves
• Ultimate Action Packed World Punch Boxers Fighting Game
• World Punch Boxers In Karate Kung Fu Fighting Game
• Face Different Rivals With Different Fighting Techniques
• Chose And Customize Your Own Ninja Warrior In Punch Boxing Styles
• Fight Against Strongest Fighters To Become Ninja Punch Boxing Champion
• Ninja Punch Boxing Warrior & Kung Fu Karate Fighter With Big Rewards
• Survive In Ninja Punch Boxing & Karate Fights To Unlock Next Levels
• Get Promoted By Beating Pro Boxing Fighting Legends
• 3D Animations And Realistic Sound Quality
• Background Music & Sound Effects Will Boost Your Energy In Ninja Karate Ring
به دستور فیلترینگ، لینک دانلود حذف شده

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»