• فارسی
  • English

توضیحات مبارزه تیم کاراته - جهان سلطان کونگ فو

در مبارزات آزاد کاراته مانند یک مبارز حرفه ای مبارزه کنید تا در برابر حریفان قدرتمند با مهارت های جنگی خود پیروز شوید. می توانید از سبک های مختلف تکواندو، موی تای، کونگ فو، بوکس و ... استفاده کنید.
بر رقبای قدرتمند پیروز شوید تا امتیاز  بالا کسب کرده و در رتبه های جدید پیشرفت کنید.
از قدرت، سرعت و دقت خود در سبک های جدید مبارزه استفاده کرده و از انیمیشن ها، جلوه های سه بعدی ویژه، صداهای هیجان انگز و مبارزه واقعی لذت ببرید.

ویژگی های بازی Tag Team Karate Fighting Tiger: World Kung Fu King - مبارزه تیم کاراته - جهان سلطان کونگ فو:
  • سبک کونگ فو تیگر خود را انتخاب کنید و تغییر دهید
  • با شکستن افسانه های تورنمنت ارتقاء پیدا کنید
  • مبارزه با سخت ترین مبارزان برای تبدیل شدن به قهرمان تگ تیم کاراته جهان است
  • حالت سطح نامحدود
  • دریافت امتیاز برای باز کردن مسابقات بعدی
  • موسیقی پس زمینه و جلوه های صوتی عالی
تغییرات نسخه 3.2.4:
• قهرمانان مبارزه جدید اضافه شده است
• از جریان بازی جدید لذت ببرید
• آواتار انتخاب پخش کننده با چوب به روز شده است
• اضافه شدن صداهای جدید
• تنظیمات دکمه پاداش ارتقا یافته است
• حالت هایپر ارتقاء یافته و بهتر شده است

The description of Tag Team Karate Fighting Tiger: World Kung Fu King

Let’s become the world greatest Tag Team Karate kick fighter like battle against Ninja Kung Fu Fighters gang in this action packed game. In Tag Team Karate Fighting Tiger & World Kung Fu King Game, Ninja Brook-lee is a martial art champion that is pro fighter in Kung Fu fighting styles. Earn points for each wining against opponent, fight against powerful rivals and level up your Tag Team Karate fighting skills to get top level ranking. Prove your skills as the powerful Master Ninja against Kung Fu street fighters. Your rivals use diverse fighting styles including Taekwondo, Muay Thai, Kung Fu, Boxing and other, show your top level fighting skills to overcome all of opponents with the power of kung fu karate Tiger Claw style. Fight against powerful rivals, win over them and earn points to unlock new ranks of your progression. Upgrade your power, speed, and accuracy with new strikes and fighting styles getting points for each winning match. Ultimate Tag Team Karate Kung Fu fighting Champion is an exciting arcade fighting action game, it is the adventures arcade game to enjoy Tag Team Karate Fighting Tiger & World Kung Fu King Game-play, fighting animations, special 3D effects, thrilling sounds and real fighting styles.

Play the toughest of real kick fighting game against world pro fighting champ ever. Are you expert enough to control a giant champions in this kick fighting match 2018. Control, punch, kick, super punch, super kick, flip kick and fight with all opponent fighters cleverly and defeat them badly in this real kung Fu fighting games battle. Tag Team Karate Fighting Tiger & World Kung Fu King game 3d is ready for Tag Team Karate professionals. Opponents are ready for hard punch and kick show. Tag Team Karate lovers will enjoy like rocky 3d game experience. Trophies are for winners of Tag Team Karate champions. Maintain the ranking for Tag Team Karate champion in this real Tag Team Karate fighter game. Quickness is key to win the hand to hand fight. Play Tag Team Karate Fighting Tiger & World Kung Fu King game and learn how to fight hand to hand, unarmed, with your punches and kicks how to use yourself with amazing skill to block the enemy kicks and punches is also essential part of martial arts.


In kung Fu there are lot of blockage techniques to defend yourself from enemy attack. Keep an eye on every move of your enemy that is fighting with you. Use punches and kicks with accuracy and quickly. Take timely decision, attack on enemy with punches and kicks on proper time and block enemy attack using accuracy and speed in your actions. Use enemy power against himself. In the sense of real self-defense & combat game. Fighting logical action is strong, you are presented a visual and sensory double enjoyment. Continued passion and blood at the same time. Tag Team Karate Fighting Tiger & World Kung Fu King offers real fighting game fans an adrenaline pumping world of Tag Team Karate action. Advanced animation and stunning 3d graphics bring the real Tag Team Karate experience to your hand, while intuitive touchscreen controls make jab, hook, and uppercut feel natural and fun. Go toe-to-toe against 30+ bone crushing fighters from Bangkok, Thailand, china, japan, and Singapore. Use quick reflexes and special moves, unleash fierce punches and combos, beat all opponents and become the king of Tag Team Karate now.

Tag Team Karate Fighting Tiger: World Kung Fu King Game Features:

• Select and modify your own Tag Team Karate ninja in Kung fu Tiger styles
• Get promoted by defeating king fighter tournament legends
• Battle against toughest fighters and become world Tag Team Karate champion
• Kung Fu king Tag Team Karate tournaments with big rewards
• Unlimited Level Mode & Career Mode Challenges
• Win Tag Team Karate matches & get rewarded points to unlock next tournament
• Background music & sound effects will increase your energy in Tag Team Karate ring

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»