• فارسی
  • English

توضیحات پیچ و مهره ها را باز کنید

پیچ و مهره ها را باز کنید یک بازی هیجان انگیز پازل است، که مهارت های حل مسئله شما را به چالش می کشد. موقعیت را به دقت تجزیه و تحلیل کنید و از نظر استراتژیک تعیین کنید که کدام پیچ را ابتدا بردارید. هر پیچی که برمی‌دارید بر روی موقعیت تخته‌ها تأثیر می‌گذارد، بنابراین حرکات خود را عاقلانه برنامه‌ریزی کنید تا از گیر کردن جلوگیری کنید.

با پیشرفت در سطوح، پازل ها پیچیده تر می شوند و به زمان بندی دقیق و تفکر منطقی نیاز دارند. پیچ های برداشته شده را با موقعیت های مربوطه خود مطابقت دهید تا هر سطح را با موفقیت کامل کنید و به چالش بعدی بروید.

پیچ و مهره ها را باز کنید یک تجربه بازی فکری جذاب را ارائه می دهد که شما را درگیر و سرگرم می کند. توانایی‌های حل پازل خود را امتحان کنید و ببینید که آیا برای حل این موقعیت‌های دشوار آنچه لازم است دارید یا خیر.

ویژگی های بازی Unscrew Nuts and Bolts Jam - پیچ و مهره ها را باز کنید:
  • سطوح چالش برانگیز با افزایش دشواری
  • بازی فکری جذاب
  • کنترل های بصری برای انتخاب و برداشتن پیچ ها
  • پیشرفت خود را پیگیری کنید و نمرات بالا را هدف بگیرید
  • جلوه های صوتی جذاب
  • پازل های پیچیده ای که نیاز به تفکر استراتژیک دارند
  • ارزش پخش بالا برای لذت بی پایان
تغییرات نسخه 1.0.3:
سطوح و مکانیک بیشتری اضافه شد

The description of Unscrew Nuts and Bolts Jam

Unscrew Jam is a thrilling physics puzzle game that will challenge your problem-solving skills. Carefully analyze the situation and strategically determine which screws to remove first. Each screw you remove will affect the positioning of the boards, so plan your moves wisely to avoid getting stuck.

As you progress through the levels, the puzzles become more complex, requiring precise timing and logical thinking. Match the removed screws with their corresponding positions to successfully complete each level and advance to the next challenge.

Unscrew Jam offers a captivating brain teaser experience that will keep you engaged and entertained. Put your puzzle-solving abilities to the test and see if you have what it takes to unravel these tricky situations.

Features of the Unscrew Jam game include:
• Challenging levels with increasing difficulty.
• Engaging brain teaser experience.
• Intuitive controls for selecting and removing screws.
• Track your progress and aim for high scores.
• Captivating visuals and immersive sound effects.
• Intricate puzzles that require strategic thinking.
• High replay value for endless enjoyment.

How To Play:
• Objective: Remove the screws in the correct order to free the boards.
• Select screws and remove them to manipulate the boards.
• Plan your moves strategically to avoid getting stuck.
• Match the removed screws with their corresponding positions to complete each level.

Get ready to dive into this exciting game and have fun unscrewing jammed nuts and bolts. Are you up for the challenge?