• فارسی
  • English

توضیحات تکامل کلون - جنگ جهش

در سال 2045 در بوتلند کویری در جنوب آمریکا، گروهی از دانشمندان متخصص تحت فرماندهی F-Tec یافته های بیولوژیکی خود را به مقامات ارشد F-Tec ارائه نکردند.
در داخل کپسول که توسط جمعیت احاطه شده بود، یک شکل آشنا شکل می گیرد، یک کلون متشکل از قوی ترین ژن های در طول تاریخ کلونینگ تولید شده است. همانطور که تماشاگران به طور منظم نگاه می کردند، چشم های رقص در داخل به آرامی شروع به باز شدن می کنند.
توسعه این تهدید برای بشر در حال حاضر به تمام نقاط جهان گسترش یافته است. خوشبختانه، یک دانشمند سابق F-Tec از داخل کار می کند تا این توطئه را کشف کند و همه شواهد تحقیقات خود و ابزارهایی را برای شکست دادن کلون ها بکار بگیرد.

ویژگی های بازی Clone Evolution: War of the Mutants - تکامل کلون - جنگ جهش:
  • سیستم هوشمند خودکار
  • دست های خود را آزاد کنید و از این بازی سرگرم کننده لذت ببرید
  • دریافت پاداش
  • آموزش کلون و توسعه لژیون خود
  • کلونینگ ژن جامع ترین ژن در جهان آماده کشف و استفاده است
  • ژن منحصر به فرد کلون شامل شش ویژگی و بیش از صد ژن از قهرمانان متعدد تاریخی از جمله اسکندر و فرعون می باشد
  • دریافت تجهیزات فوق العاده
  • دسترسی ویژه و بسته های سخاوتمندانه را به صورت رایگان برای کمک به قهرمانان منحصر به فرد با ویژگی های ترسناک و بی نظیر دریافت کنید
  • رقابت با بازیکنان در همه جا به منظور تعیین اینکه چه کسی مناسب برای رهبری مبارزه است
تغییرات نسخه 1.5.25:
1. بهینه سازی شبکه
2. رفع برخی از اشکالات

The description of Clone Evolution: War of the Mutants

**** The future of science fiction themed card games has come to the Google Play! Download Clone Wars to begin commanding your army of clones today!
【Game background】
It’s the year 2045 and on the boderland of South America’s Atacama Desert, a team of expert scientists under the command of the evil F-Tec are presenting their findings of a series of never seen before biological experiments to senior F-Tec officials.
Within the capsule surrounded by the crowd, stands a familiar figure, a clone comprised of the strongest genes ever synthesized in the history of cloning. As the onlookers stare intently, the eyes of the figure inside slowly begin to open…
The news of F-Tec’s success in developing this threat to mankind has now spread to all corners of the world. Fortunately, a former F-Tec scientist has been working from the inside to uncover this conspiracy and has all the evidence he needs to conduct his own research and develop the means to defeat the clones and to resist the company’s evil plan.

【Game features】
-Intelligent auto system: Free up your hands and enjoy the fun as the system takes the strain
As progress continues in the background, put your trust in the game to receive rewards, train your clones and develop your legion on your behalf, even when you’re away from the game!

-Gene cloning: The most comprehensive gene bank in the universe is ready for you to explore and utilize
Clone War’s unique gene pool contains six attributes and more than a hundred genes of numerous historical heroes including Alexander and Pharaohs who are eager to do battle.

-Multi-line development: Equip for clones with chips from our dual system
Receive awesome equipment, special access and generous packages freely to aid you in creating unique heroes with fearsome, unrivalled attributes.

-Immersive gameplay: Endless PVE/PVP combat
Wisely select the composition of your clone army, including the skills that will secure victory and challenge F-Tec’s impending domination of the world! Compete with players everywhere to determine who is fit to lead the world’s fightback!

-Unrivalled aid: Register and log-in to receive colossal bonuses!
Download and log-in to Clone Wars today to take part in thrilling events and to begin calling your heroes to the ranks of your awesome, F-Tec opposing army as well as receiving legendary equipment to help you in your quest.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»