• فارسی
 • English

توضیحات مرز زامبی 3

ویروس خطرناکی منتشر شده که انسان ها را تبدیل به مردگان متحرک قاتل می کند، به این موجودات زامبی می گویند، جنگ علیه زامبی ها آغاز شده و نسل انسان در معرض نابودی است. به عنوان یک بازمانده و قاتل زامبی وارد این دنیا می شوید، کار شما شلیک و نابودی این موجودات قاتل است.
اگر از طرفداران بازی های تیراندازی هستید این بازی تیرانداز اول شخص را از دست ندهید.

نگه داشتن انگشت خود بر روی ماشه برای تضمین بقا در این جهان ویران شده توسط ویروس. ارتقاء مهارت های خود به عنوان یک قاتل زامبی کش، ارتقاء سلاح های خود در اسلحه خانخ، استفاده از مهارت های خود برای کشتن بسیاری از دشمنان.
مبارزه برای بقا در حالت های مختلف ماموریت رئیس، تک تیرانداز، کمک به بازماندگان و ایمنی در ماموریت های پشتیبانی. جهان سه بعدی همه جانبه و گرافیک بسیار عالی در تیر اندازی زامبی با بیش از 120 سطح و انیمیشن های ارواح فوق العاده. این سطح بعدی در بازی های تیراندازی گوشی های هوشمند است.

ویژگی های بازی Zombie Frontier 3 - مرز زامبی 3:
 • صدا و موسیقی عالی
 • افکت های تیرانداز اول شخص که به شما احساس واقعی از جنگ با زامبی ها را می دهد.
 • انواع بسیاری از دشمنان
 • چالش در برابر برخی از سخت ترین زامبی ها. کشتن آنها قبل از اینکه آنها شما را بکشند.
 • طراحی سطوح نوآورانه
 • 120 سطح برای به چالش کشیدن
 • نجات جهان در آخرالزمان
 • بازی در حالت های چندگانه
 • جنگ با 5 رئیس، 60 ماموریت تک تیراندازی، بسیاری از سطوح با رویدادهای خاص به طور منظم.
 • اسلحه خانه بزرگ
 • 21 سلاح مختلف برای انفجار دشمنان خود با MP5، AK47، عقاب صحرا، SCAR FN، HK 416، نارنجک و بسیاری از تفنگ ساچمه ای
 • سیستم ارتقاء سلاح
 • رویدادهای ویژه
تغییرات نسخه 2.54:
برخی از اشکالات رفع شده است.

The description of Zombie Frontier 3

The next chapter in the Zombie Frontier FPS saga is here! A virus has brought about the zombie apocalypse, the war against zombie broke out and people are in immediate danger of death. As a survivor and zombie killer, it’s up to you to shoot your way through challenging levels against undead enemies. ZF3D is an all new, action packed first person shooter, you can never miss it if you are also a fan of shooting games.
Keep your finger on the trigger as you try to ensure your survival in a virus ravaged world. Upgrade your skills as a zombie killer, enhance your weapons in arsenal, such as shotgun and rifle and use your skills to kill as many of your enemies as you can.
Fight for survival through multiple game modes. Ramp up the action in boss missions, test your skills in sniper missions and help virus survivors to safety in support missions.
Come and experience a truly immersive 3D world and excellent graphics in this all action zombie shooting game! The apocalypse may have happened, but that’s no reason to just give up. Engage the undead in combat and you, as a zombie killer, surely have the skills to survive and rebuild.
Take on the role of a zombie killer against the army of the undead and shoot your way to victory over this zombie war of more than 120 levels. If you have what it takes, and you survive, you may even held rebuild a civilization destroyed by the worst virus in history.
Amazing 3D Graphics
Shoot your way through an immersive, fully realized 3D civilization complete with fantastic undead animations and graphics. It’s the next level in smartphone shooting games.
Awesome Sound & Music
Sounds effects and music will take you into the world of the first person shooter. Feel as if you are there and experience real zombie war.
Lots of different undead enemies
Challenge yourself against some of the toughest zombies. Kill them before they kill you!
Innovative Level Design
Shoot your way through this zombie war of 120 challenging main levels to rescue the world from the zombie apocalypse. These levels will test your FPS skills to the limit. Killing is the only justice!
Multiple Gameplay Modes
Increase the action with 5 boss battles, 60 sniper missions, many support levels and regular special events.
Arsenal of Weapons
It wouldn’t be a shooting game without an impressive arsenal. Choose from 21 different weapons with which to head into combat. Blast your enemies with an MP5, AK47, Desert Eagle, FN SCAR, HK 416, grenades and many more shotguns and rifles! Get your trigger finger ready.
Weapon Upgrade System
Upgrade your weapons in arsenal to handle more difficult zombie. Increase their power, range, firing rate and more. You can even equip them with awesome decals! Upgrade your firepower and get through the zombie apocalypse!
Special Events
Take part in special in-game combat events to win gold, coins and other prizes!
Take part in the fight to rebuild civilization after the virus in the latest action packed FPS from FT Games!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»