• فارسی
  • English

توضیحات بازگشت ابرقهرمان - مبارزه برای انتقام‌جویان

بازگشت ابرقهرمان - مبارزه برای انتقام‌جویان یکی از بهترین بازی های مبارزه ای موبایلی، برای دوستداران بازی های مبارزه ای با ترکیبی عالی از بازی اکشن، نقش آفرینی و بازیکن در مقابل بازیکن است.

در هر نبرد، به عنوان یک ابرقهرمان بازی کنید که در سفری برای تسخیر دنیای تاریک باید با هیولاهای خطرناک مبارزه کند. دشمنان را درهم بشکنید، رئیس‌های شیطانی را در بازی‌های مبارزه نهایی تحقیر کنید تا جهان را آزاد کنید.

بسیاری از سلاح ها برای انتخاب وجود دارد: سپر جنگی، شمشیر لیزری، تیر و کمان، شمشیر سامورایی، چکش جنگی، تنها کاری که باید انجام دهید این است که مبارزان ابرقهرمانی قدرتمند خود را با هنرهای رزمی آموزش دهید و تمام هیولاهای جنگ را شکست دهید.

با بازیکنان دیگر در نبردهای آنلاین بیدرنگ مبارزه کنید. در حالت داستان با ابرقهرمان برمی گردید تا جهان را نجات دهید.
رویدادهای خاص شخصیت روزانه اضافه می شوند، آیا می توانید همه آنها را فتح کنید. با ارتقاء قهرمان برای مبارزه با خطرناک ترین هیولاها آماده شوید، قهرمان ممکن است به سلاح های قوی تری نسبت به سلاح های اولیه نیاز داشته باشد.
با آموزش کمبوها را تمرین کنید، قهرمان یا سلاح های مختلف را امتحان کنید و تکنیک خود را کامل کنید.

The description of Superhero Back - Fight for Revengers

"Superhero Back - Fight for Revengers", Far and away the best mobile fighting game out there.This game is perfect for fighting game lovers.A great combination of action, role playing game (RPG) and player versus player (PvP).

▶ EPIC OF WAR IN SUPERHERO FIGHTING GAMES
In each battle, play as a superhero who is on a journey of conquering the dark world and has to fight off the dangerous monsters.Crush the enemies, humiliate evil bosses in the ultimate fighting games to free the world from Shadow Battles!

▶ COLLECT VARIOUS CLASSES OF WEAPONS
Many of Weapons to choose from: War shield,Laser sword,Bow and arrow,Samurai sword,Warhammer
All that you have to do is training your powerful superhero fighters with martial arts and savaging all the monsters in the War.

▶GAME MODES
- Versus Mode - Fight against other players in REAL-TIME online battles.
- Story Mode - Superhero come back,Save the world.
- Daily Events - Character-specific events are added daily - can you conquer them all?
Hero Upgrade - To fight against the most dangerous monsters, the hero may need more powerful weapons than the starting ones. Take action.
- Training - Practice combos, try different hero or weapon and perfect your technique.
- More modes coming soon!

This is certainly an unforgettable experience and one of the best choices in the series of act games and superhero games.
Download 'Superhero Back - Fight for Revengers' and share your moment with friends now!