• فارسی
  • English

توضیحات اسباب بازی ساز

اسباب بازی پاپ خود را بسازید و با آن بازی کنید. مواد را به اطراف بکشید و به دلخواه در قالب قرار دهید. آنها را به شکل فشار دهید و اسباب بازی شما آماده است! تا جایی که می خواهید حباب ها را بکشید.

تنها محدودیت خلاقیت شماست. آیا می توانید بهترین اسباب بازی پاپ را بسازید؟
تغییرات نسخه 2.1.4:
رفع اشکالات جزئی

The description of Fidget Toy Maker

Make your very own fidget pop toy and play with it!

Drag the materials around and place them in the mold as you like. Press them into shape and your toy is done! Pop the bubbles as much as you want!!

The only limit is your creativity. Can you make the best pop toy ever?

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»