• فارسی
  • English

توضیحات برو به رانندگی انومبیل

می توانید هر ماشین را که در شهر دوست دارید سوار شوید یا به یک کشور دیگری مسافرت کنید.

ویژگی های بازی Go To Car Driving - برو به رانندگی انومبیل:
  • گرافیک زیبا
  • خیابان
  • انواع اتومبیل های مختلف
  • امکان هواپیما
  • خودکار
تغییرات نسخه 3.6.3:
بنر حذف شده

The description of Go To Car Driving

You can use any car of the city, walked around the city and travel to another country

* Beautiful graphics
* Grand Street
* Many types of cars
* The possibility of aircraft
* Many auto
* Grand City

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»