• فارسی
  • English

توضیحات برو به ماشین رانندگی 2

می توانید از هر ماشین در شهر استفاده کنید، در اطراف شهر به پیاده بروید،  باشگاه بروید، برقصید، ورزشگاه بروید، به هتل بروید و بخوابید.

ویژگی های بازی Go To Car Driving 2 - برو به ماشین رانندگی 2:
  • گرافیک زیبا
  • سالن ورزش
  • باشگاه رقص
  • روستای زیبا
  • هتل
  • خیابان بزرگ
  • انواع ماشین ها
  • هلی کوپتر
  • شهر بزرگ
تغییرات نسخه 2.1:
سیستم جدید لمسی

The description of Go To Car Driving 2

You can use any car in the city, walk around the city, go to the club, dance, go to the gym, go to the hotel and sleep.

* Beautiful graphics
* Gym
* Dance Club and dancing
* Beautiful Village
* Hotel
* Grand street
* Many types of cars
* Helicopter
* Many cars
* Big city

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»