• فارسی
 • English

توضیحات بال های کاغذی

زندگی پرنده کاغذی شما بستگی به گرفتن تمام سکه ها دارد. اجازه ندهید هیچکدام از آنها سقوط کنند.
بال های کاغذی یک بازی سریع گام در مورد گرفتن توپ های در حال سقوط از هوا برای حفظ پرنده زنده خود است. با کسب امتیاز در مراحل بازی پیشرفت کنید. در هر مرحله چالش های جدید معرفی می شود تا بازی سخت تر و سرگرم کننده تر شود.

ویژگی های بازی Paper Wings - بال های کاغذی:
 • پرنده اریگامی خود را در هوا هدایت کنید
 • جمع آوری تمام سکه ها
 • اجتناب از خطرات
 • گونه های دیگر را باز کنید و خانواده پرنده را کامل نمایید
 • خودآموز منحصر به فرد و ساده
 • چند نفره آنلاین در حالت رقابتی
 • مکانیک پرواز منحصر به فرد و ساده
 • 4 حالت مختلف بازی
 • اریگامی زیبا و مینیمالیستی الهام گرفته از سبک هنری
 • 30 گونه پرنده از سراسر جهان
 • ماموریت های روزانه، چالش ها و دستاوردها مختلف برای باز کردن
تغییرات نسخه 1.4.0:
تغییرات:
some برخی از پیشرفت های بصری و برخی پیشرفت های جزئی را ایجاد کنید.
the اشکالات گزارش شده را برطرف کنید.

The description of Paper Wings

★ GOOGLE PLAY INDIE GAMES CONTEST 2017 - TOP 10 ★
Now with brand new online multiplayer mode!

The life of your paper bird depends on catching all the coins. Don't let any of them fall!

"Gorgeous game of bird stunts" - Touch Arcade
"Simple but beautiful art style" - Android Authority
"Intuitive, unique and simple" - Droid Gamers

Paper Wings is a fast-paced arcade game about catching falling balls mid-air to keep your bird alive. As you gain points, you advance through the stages in the game. In each stage, new challenges are introduced to make the game harder and more fun.

Flap the paper wings of your bird, fly high, and dive to collect all the coins!

How To Play?
Guide your origami bird in the air.
Collect all the coins.
Avoid the hazards.
Unlock other species and complete the bird family!

Features:
✓ Brand new online multiplayer competitive mode!
✓ Intuitive, unique and simple flying mechanic.
✓ 4 different game modes.
✓ Beautiful and minimalist origami inspired art style.
✓ 30+ bird species from all around the world.
✓ Daily quests, challenges and achievements to unlock.

Road Map:
- More birds & online modes coming soon!

Contact Us:
If you have any issue with Paper Wings or anything that you want to discuss, feel free to contact us at support@filgames.com