• فارسی
  • English

توضیحات شهر راش

با ایجاد ارتش خود، شهر دشمنان خود را تسخیر کنید.
برای تخم ریزی چوب دستی و حمله به برج دشمن خود ضربه بزنید.
برج های خود را ارتقا دهید و بهتر دفاع کنید.
تغییرات نسخه 170:
بهبود گیم پلی

The description of Town Rush

Conquer your enemies town by creating your army.
Tap to spawn a stickman and attack your enemy's tower
Upgrade your towers and defend better!
Easy to play hard to master!