• فارسی
  • English

توضیحات چاک نوریس غیر قابل توقف

چاک نوریس، کاراکتر اصلی بازی ما را هیچ چیز نمی تواند متوقف کند! با استفاده از قدرت دهنده های مختلف، به قدرت باور نکردنی دست یافته و دسته بیشماری از دشمنان را هلاک کنید. ماموریت شما، نجات چندین جهان از نابودی است، در طی مسیر نگران انرژی خود نباشید، جوایزی به شما داده خواهد شد.

ویژگی های بازی Nonstop Chuck Norris - چاک نوریس غیر قابل توقف:
  • نزاع با دشمنان و نجات دنیا
  • افزایش قدرت چاک با آیتم های مختلف
  • رونمایی از ضربات قدرتمند متفاوت
  • جمع آوری حقایق چاک نوریس
  • گیم پلی بدون استرس
  • بدون نیاز به اینترنت

The description of Nonstop Chuck Norris

Harness the unstoppable force that is Chuck Norris in an action game packed with insane weapons, items and Chuck facts!

Power up Chuck Norris as he delivers a beating to an infinite horde of villains. The mission: to save multiple universes! But no stress, Chuck will continue to fight and earn rewards while you take a break!

- Brawl with Chuck’s enemies and save multiple universes!
- Power up the Chuck with chainsaws, selfie sticks and more
- Discover signature abilities, like roundhouse kicks and push-up slams
- Collect exclusive Chuck Norris facts!
- Unlock Internet-meme inspired pet sidekicks
- Stress-free gameplay – playable with one thumb
- No Internet connection required
- 110% Chuck Norris approved

PLEASE NOTE: Nonstop Chuck Norris is completely free to download and play but some game items may be purchased for real money. To disable this, turn off the in-app purchases in your device's settings.

Terms of Service
By accessing or using a flaregames product, you're agreeing to our Terms of Service (www.flaregames.com/terms-service/).

Parental Guide
Nonstop Chuck Norris is free to download and play, however some game items can also be purchased for real money. If you don’t want to use these features, please disable in-app purchases in your Google Play settings. According to our Terms of Service, Nonstop Chuck Norris is allowed for download and play only for persons 13 years or more of age, or with explicit parental consent. You can read more here: http://www.flaregames.com/parents-guide/

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»