• فارسی
  • English

توضیحات تفنگ خالی

به بزرگترین کارخانه ی صنایع تیراندازی جهان خوش آمدید.
آماده تست مهارت های خود با هر سلاح ای که می توانید فکر کنید باشید. اهداف خود را از بین ببرید و بیش از 40 سلاح را باز کنید.
تغییرات نسخه 1.22:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Gun Idle

Welcome to your WEAPONS factory! You’re now the BIG-BOSS of the world’s greatest shooting range!
Ready to train your SKILLS with every weapon you can think of and DESTROY your targets?!

- Unlock MORE THAN 40 cool weapons!
- No limit! Make TRILLIONS of dollars!
- Insane POWER-UPS to multiply your earnings!
- Super fun DESTRUCTIBLE targets!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»