• فارسی
  • English

توضیحات برج های تیراندازی - دفاع را ادغام کنید

یک برجک بزرگ بسازید و دشمن را هدف بگیرید. در امواج زامبی ها و انبوهی از اورک ها زنده بمانید. برج های تیراندازی خود را آماده کنید و به استراتژی نبرد برای محافظت از پادشاهی فکر کنید، نبرد بین شما و هیولاهای متخاصم آغاز شده است! وارد بازی تیراندازی مهیج شوید و از قدرت برج بزرگ و دیگر ماشین های جنگی خود برای مقاومت در برابر دوندگان میدانی استفاده کنید. از بین همه بازی های تیراندازی، این بهترین بازی است. استراتژی دفاعی خود را توسعه دهید هر قدم خود را محاسبه کنید تا اجازه ندهید که آنها برج ها را تسخیر کنند.

ماشین های جنگی خود را به صورت تاکتیکی مرتب کنید تا در یکی از بهترین بازی های تیراندازی، هر دشمنی را که می بینید ساقط کنید. شما می توانید اولویت را به دفاع پایگاه یا گسترش برجک خود بدهید. این بازی دفاعی ادغام شده حتی ماهرترین بازیکنان را نیز به چالش می کشد. به دشمنان شلیک کنید هر برجکی در موقعیت خود است و دشمنان می آیند، برای دفع حملات هجوم پادشاهی بزرگ دشمن آماده شوید. دشمنان همیشه متفاوت هستند، اما هدف ثابت می ماند، در برج های تیراندازی خود به آنها شلیک کنید و از پایگاه خود محافظت کنید. برای زنده ماندن در حمله باس نهایی، از قدرت برج بزرگ استفاده کنید.

روی دفاع خود کار کنید و با پادشاهی دشمن مبارزه کنید، اجازه ندهید برج ها را فتح کنید این شبیه ساز دفاع ادغام نسل جدید بازی های حمله است. برج به برج ادغام کنید و در راه پیروزی خود بجنگید. ماشین های جنگی خود را ترکیب کنید تا یک دفاع پایه مناسب بسازید و اجازه ندهید چوبدستی ها برج ها را فتح کنند.
تغییرات نسخه 3.4.5:
رفع اشکال و بهبود می یابد.

The description of Shooting Towers: Merge Defense

Build a mega turret and aim for the enemy! Stop the conquest of stickmen in this tower defense game! Try surviving waves of zombies, a horde of orcs, or an alien invasion in the most intense game with your favorite merge tower mechanics. Prepare your shooting towers and think about the battle strategy to protect the kingdom—the fight between you and hostile monsters has begun! Venture into the thrilling shooting game and use the power of your mega tower and other war machines to hold out against the field runners! Out of all shooting games, this is def the best one! DEVELOP YOUR STRATEGY DEFENSE Calculate your every step not to let the stickmen conquer the towers! Arrange your war machines tactically to shoot down every enemy on sight in one of the best shooting games. You can give priority to your base defense or turret expansion. This merge defense game will challenge even the most skilled players! SHOOT DOWN ENEMIES Every turret is in its position, and the enemies are coming! Get ready to repel attacks of huge foe’s kingdom rush. The foes are always different, but the objective stays the same—fire at them with your shooting towers and protect your base. Use the mega tower power to the MAX to survive the final boss attack. Work on your defense and fight the enemy’s kingdom rush! DON’T LET CONQUER THE TOWERS This merge defense simulator is the new generation of attack games. Feel the kingdom rush, merge tower with tower, and fight your way through. Combine your war machines to build a proper base defense and don’t let the stickmen conquer the towers! Turn your defense into a great offense to stop the foe’s conquest! Hurry to prove that your battle strategy will lead the kingdom to victory in this one of the best defense games. This simulator has everything that makes attack games fun. Why is our tower defense game better than other defense games? - Intense boss fights. Stop the stickmen kingdom rush and don’t let them conquer the tower with the perfect strategy defense! - A rich arsenal of war machines. Merge tower with tower to create unique weapons! You can try a turret or super tower—anything you want in that cool game! - Hundreds of exciting challenges. And each of them has special troops of merge tower bots! Stop their conquest as soon as possible with your battle strategy! - Addictive merge tower defense mechanics. This one of the best attack games will become your favorite time killer! Сonvinced that this strategy defense game is the best? This exciting sim will leave you hooked for hours. Download our tower defense game now to stop the enemy's conquest!