• فارسی
 • English

توضیحات فانتوم چسر

این یک بازی با گرافیک خیره کننده برای مخاطبان جهانی است.
آماده شوید تا به یک دسته از فانتوم های بدنام از اسطوره ها و افسانه ها سراسر جهان بپیوندید.
کاوش جهان فانتوم با تیم خود برای پیروزی در برابر نیروی شیطانی است.
بیش از 130 فانتوم برای جمع آوری و استاد شدن موجود است.
فانتوم های اسطوره و افسانه ای مختلف در سراسر جهان فانتوم یافت می شوند.
دراکولا، فرانکنشتاین، ساکوبیوس، آنوبیس، ده نود و....

ویژگی های بازی Phantom Chaser - فانتوم چسر:
 • منحصر به فرد و سرگرم کننده
 • داشتن شخصیت فانتوم برای جذب توانایی های خود و آزاد کردن مهارت های قدرتمند
 • استفاده استراتژیک که می تواند موج نبرد ایحاد کند
 • مام کاراکترها به 3 نقش تقسیم می شوند؛ نفوذ، محدوده و بلند پروازی
 • کنترل موقعیت اعضای تیم خود
 • تمرکز بر یک هدف برای از بین بردن تهدید فعلی
 • به دست آوردن و افزایش فانتوم برای تقویت تیم
 • ارتقاء و توسعه فانتوم های برای باز کردن قدرت بالقوه
 • وقتی فانتوم ها قوی تر می شوند، فانتوم ها را تغییر دهید
 • برای به دست آوردن پاداش ارزشمند صعود کنید

The description of Phantom Chaser

The Epic PHAN-tasy RPG with Award-Winning stunning graphics is now open to the Global Audience!
Get ready to greet a bunch of infamous Phantoms from myths & legends around the globe!
Explore the world of Phantom Chaser and lead your team to victory against the evil force once and for all!

★ Over 130+ Phantoms to collect and master!
Phantoms from various myths & legends around the world can be found in the world of Phantom Chaser
Dracula, Frankenstein, Succubus, Anubis, the great Nine-Tails, and many more

★ Unique & Fun ‘Mimic System’
Possess your character with Phantoms to absorb its abilities and unleash powerful skills.
Strategical use of Mimic can turn the wave of battle.

★ Configure your team wisely!
All characters are divided into 3 roles; Melee, Mid-Range, and Long-Range.
Examine what you are up against and set your team accordingly to gain Victory

★ Manual Control for a more Strategic play!
Control the position of your team members to avoid or reduce damage from enemy attack.
Focus fire on a single target to eliminate present threat!

★ Acquire and Enhance Phantoms to Strengthen your team
Acquire Phantoms through playing stages, summoning and also CRAFTING!
Level Up, Upgrade, Transcend and Evolve your Phantoms to unlock potential powers.
Watch your Phantoms change in appearance as they become Stronger!

★ Put your team to the test in Arena!
Battle it out with other ‘Phantom Chasers’ from around the world.
Climb up in the Ranks to receive a worthy reward for the effort.

★ Acclaimed Visuals!
Nominated & Awarded for ‘Best Graphics’ in ‘Unity Korea Awards 2017’

Prepare for an Epic Journey into the world of Phantom Chaser!

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/PhantomChaserGlobal/