• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز رقابت موتور

شبیه ساز رقابت موتور یک مسابقه عالی موتور با بسیاری از سطوح شگفت انگیز را مستقیماً به تلفن همراه شما می آورد. بنابراین موتور خود را انتخاب کنید، کلاه ایمنی خود را بپوشید و از موانع طفره بروید.

امکانات بازی Bike Simulator 2 Moto Race Game - شبیه ساز رقابت موتور:
  • بسیاری از سطوح شگفت انگیز برای تکمیل
  • پول دریافت کرده و موتورهای شگفت انگیز را باز کنید
  • تعقیب و گریز با سرعت بالا
  • مراحل جدید بزودی می آیند
  • چالش های خوب در انتظار مسابقه دادن شما هستند
  • کنترل آسان
تغییرات نسخه 234:
نماهای جدید اضافه شد

The description of Bike Simulator 2 Moto Race Game

Bike Simulator 2 Moto Race Game brings awesome bike racing with many amazing levels straight to your mobile. So choose your motorbike, put on your helmet, dodge over obstacles and beat the clock on this free action bike Racing

FEATURES;
- Many amazing levels to complete
- Get Money and Unlock Amazing Motos
- Sick high speed chasing and Racing
- New levels coming soon
- Nice challengers are waiting to race you
- Easy Controls

This moto extreme game brings action to your mobile as you race in a free city with hard challengers on your way to success As you race to become the greatest bike racer !!!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»