• فارسی
  • English

توضیحات موتور خشمگین

مسابقه با موتور سوپر اسپرت را در بزرگراه ها تجربه کنید.
با موتور سیکلت فوق العاده قدرتمند خود شروع کرده و در صورت لزوم از پلیس فرار کنید، این یک بازی بسیار چالش برانگیز با سطوح زیاد است.
موتور های زیادی را انتخاب کرده و بسیاری سطوح را کشف کنید.
تغییرات نسخه 30:
پیشرفت های انجام شده !!!

The description of MOTO Furious HD

Race with your Super Sport Moto on the Highways!!!
Start some Drag Racings on the Road with your Super Powerful Motorcycle and runaway from Police if necessary, it's a very challenging moto game with a lot of levels and bikes to unlock!!!
Can you go at high top speed without crashing?

Many Bikes to Choose!
Many Levels to Discover!
Traffic full of Cars and Police!

Download this game for Free and Have Fun!!!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»