• فارسی
  • English

توضیحات مزرعه شهر - داستان شهر شادی

گوسفند، خوک و گربه را به مزرعه خانوادگی خود دعوت کنید!
درخت بکارید و نظاره گر رشد کردنش باشید. همه کشاورزان عاشق کیک سیب و شیر تازه هستند.

جذابیت و آرامش زندگی روستایی را تجربه کنید و حس یک تاجر واقعی را بدست آورید.
امکان پرورش انجام محصولا زراعی، غلات، یونجه، سبزیجات، میوه ها میسر است. مزرعه خود را به امکانات مختلف تجهیز کرده و به حیوانات خود توجه کنید.
تغییرات نسخه 3.77:
- ارتقاء بصری!
- شخصیت ها و خطوط داستان کاملاً جدید!
- کاراکترهای قدیمی بازسازی شده.
- بازسازی اتاق؛
- مسائل شناخته شده ثابت.
- عملکرد و ثبات بهبود یافته است.

The description of Farm Town:Happy City Day Story

- Invite sheep, pig and kitty to your family farm. Almost Zoo with pet!
- Grow trees and do apple pie. All farmers like apple pie and fresh milk.
- Experience the quiet charm of rural life and feel like a real businessman!
? ? ? ? ? Best farm game! Escape from the city and become a farmer. Do farming and relax.? ? ? ? ?
Good Day Everyone! This is the Top Farm!
You will have the opportunity to grow a variety of crops, hay , vegetables, fruits, and berries on your farm ville. Equip and develop your farm craft, take care of the cute pet, animals and help your neighbors farms. Prepare your farm to hayday. Gather resources and open up production to bring your farmville to prosperity. Craft various useful things and dozens farm craft items. Plant beautiful flowers and collect them in to bright bouquets. Repair steamship and invite funny tourists to nearby city, make them happy and enjoy the gifts from them.
But that's not all! In this game you will have ability not only to build your farm - the whole nearby city and city ville will depends on your success.
Enlist the support of your friends, and create your own distribution network, help the development of the city and provides residents with supplies and ... Who knows, maybe it is you who will one day become the mayor of hay Farm Town! Farm Town will create your own farm story, hay day coming to your farm. Leave township, go to the country and do farming!
Welcome to the exciting game about the life of a villager near the town of.
Group on Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Farm-Town-Community/535637296500844

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»