• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز گرگ - بازی حمله حیوانات وحشی

شبیه ساز گرگ - بازی حمله حیوانات وحشی در مورد قبیله ای از گرگ های وحشی، جنگ گرگ ها در جنگل و خانواده گرگ ها است. شما بسیاری از بازی های شبیه ساز گرگ را بصورت آنلاین انجام داده اید اما این شبیه ساز گرگ وحشی دارای بسیاری از ماموریت های جنگی برای زنده ماندن گرگ ها است. در بازی همسر خود را پیدا کنید و خانواده خود را پرورش دهید. برای بقا بجنگید و تولید مثل بچه ها را در شبیه ساز بقای گرگ آغاز کنید. در این شبیه ساز گرگ 2020 شما باید در بیابان جنگل ساوانا زنده بمانید و همچنین به عنوان گرگ قطبی بازی کنید. این نبرد گرگ در جنگل ساوانا و محیط قطب شمال دارای ویژگی حمله جادویی گرگ با عصبانیت کامل است.

در این ماجراجویی خانواده گرگ ها، شما باید همسر خود را پیدا کنید و برای ایجاد قبیله ای از گرگها در جنگل گسترده پرورش را شروع کنید. دشمنان از جمله شیر، ببر، تمساح، پلنگ و بسیاری دیگر از حیوانات وحشی را شکست دهید تا به عنوان شکارچی بازی کنید. . برای بقا بجنگید و همه رئیسان شرور را  شکست دهید.

ویژگی های بازی Wolf Simulator: Wild Animal Attack Game - شبیه ساز گرگ - بازی حمله حیوانات وحشی:
  • ویژگی های پیشرفته شکار با خانواده و قبایل
  • از توله ها، همسران و اعضای قبیله قدرتمند خود محافظت کنید
  • به عنوان آلفا در قبیله گرگ ها بازی کنید
  • از ویژگی حمله جادویی در هنگام مبارزه با شکارچیان شرور استفاده کنید.
  • به عنوان گرگ قطبی در حالت آزاد بازی کنید
  • جنگل ساوانا را کاوش کنید
  • سیستم تلاش و بیابان واقع گرایانه
  • گرافیک سه بعدی شگفت انگیز

The description of Wolf Simulator: Wild Animal Attack Game

Wolf Simulator: Wild Animal Attack Game is about clan of wild wolf, wolf fighting in adventure jungle and wolf family. You must have played many wolf simulator games and wolf sim online but this wild wolf simulator has many RPG animal fighting and wolf survival simulation missions. In wolf games and wolf sim 3d find your mate and raise family in animal family simulator games. Fight for survival and start breeding cubs in wolf survival simulator. In this wolf simulator 2020 you have to survive in the wilderness of savanna jungle and also play as arctic wolf. This wolf quest fighting in savanna forest and arctic environment has RPG wolf magic attack feature with full rage.

Wolf Family Simulator & Clan of Ultimate Wolf:
In this ultimate wolf family adventure you have to find mate and start breeding to make a clan of wolves in open world vast jungle. Defeat all enemies including lion, tiger, crocodile, panther and many more wild animals to hunt as you are playing as hunter. Start hunting prey and take food for mate and cubs in wolf games. Explore the magic kingdom, hunt and breed with your wolf pack in wolf simulator. Use your fantasy! Magic, danger and challenge wait in fantasy kingdom of the survival simulator. Fight the enemy wolf pack and use different for survival as arctic wolf in this best of wolf family simulator. So it’s time to forget other animal family simulator games and animal family games and play this wolf quest family simulator with lots of wolf fighting and wolf family survival in jungle and snow.

Magic Attack in Animal Simulator Games Offline:
Play many modes of this animal simulator and enjoy role playing, simulation and adventure in one wolf sim game pack. This wolf family game will take you on an ultimate epic journey as you build your warrior wolf clan. Use magic fire ball attack features to defeat enemy bosses quickly and save your territory from other wild animals in animal simulator. Fight for yourself as well by fighting with those sharp claws, acute sense of smell, and tenacious jaws! Experience a realistic safari jungle territory and live life of a beautiful wolf in this wolf simulator games. Fight for survival and defeat all vicious bosses in wolf simulator 2020. Complete all challenging and hunting quests in limited time as arctic wolf or forest wolf in this wolf family game.

Top Features in Wolf Simulator: Wild Animal Attack Game

✽ Advanced hunting features with family, clan & fighting quests.
✽ Protect your cubs, mate & powerful clan members.
✽ Play as alpha in clan of wolves.
✽ Use magic attack feature during fighting with vicious predators.
✽ Play as arctic wolf in free mode.
✽ Explore open world savanna forest life.
✽ Quest system & realistic wilderness.
✽ RPG style gameplay of wolf simulator.
✽ Amazing 3D graphics & stunning safari environment.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»