• فارسی
  • English

توضیحات بالون پاپ آموزش بچه ها

 یادگیری حروف و اعداد در 5 زبان مختلف: انگلیسی، اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی و آلمانی به همراه 14 بازی کوچک برای پسران و دختران.
یادگیری و شمارش سرگرم کننده اعداد، صداهای حیوانات ...
بازی های آموزشی باعث افزایش مهارت های کودک و علاقه به یادگیری چیزهای جدید می شود.
بازی شامل سخنرانی صوتی مفید، گرافیک رنگارنگ، حیوانات زیبا و زمینه های مختلف مزرعه ها برای کمک به یاذگیری حروف، اعداد، حیوانات مزرعه و موسیقی (پیانو) می باشد.
بچه ها می توانند بسیار سریع یاد بگیرند اگر اجازه دهید آنها با یادگیری سرگرم شوند.
تغییرات نسخه 15:
- به روز رسانی 30 بازی آموزشی برای کودکان نوپا. الفبای ABC، 123 عدد، شکل، رنگ و پازل های بیشتر را برای کودکان بیاموزید
- حیوانات بیشتر برای کودکان نوپا
- بازی مزرعه با صداهای حیوانات و حباب
- بازی یادگیری رنگ برای بچه ها
- بازی های جدید ماشین و بازی های بیشتر حباب
- بهبود عملکرد و رفع اشکال
- بازی های کودک اکنون با پشتیبانی از اندروید 12

The description of Balloon Pop Kids Learning Game Free for babies 🎈

★★★★★ Best Kids Balloon Pop for Preschool & Kindergarten Learning ★★★★★
★★★★★ Turn your smart phone or tablet into a fun toy phone for your kid ★★★★★
★★★★★ Balloon popping Games (free - All-in-one) ★★★★★

★ Learn Alphabets & Numbers in 5 different languages - English, Spanish, Portuguese, French, German
★ 14 Mini games for boys & girls
★ Adjust the size of the balloons according to your toddler's skill level
★ Learning the Numbers & counting turning into fun! Mini games with balloon popping for your children!
★ Babies learn animal sounds & vehicle sounds
★ Balloon Pop Kids Baby Game provide free ABC Alphabet for kids. Fun educational game for your toddler
★ Children will enjoy this colorful balloon with musical notes & learn the different instrument sounds (bongo, trumpet, percussion, guitar, maracas, Piano) with different colors & shapes
★ Best Educational game for toddlers with Puzzles & Memory game. Kids puzzle games for 3 & 4 years old
★ Funny Peekaboo kids free animals to play with. Awesome train games for kids
★ Funny & Colorful Kids monster game & kids memory match game
★ Peekaboo kids free with Balloon Pop Kids - Baby Game app, babies learn about animal sounds & vehicle sounds through interaction with engaging animations & sound effects & hear animals sounds( cat, dog, elephant, chicken, duck, cow, horse, hippo, monkey, pig, rooster, tiger, sheep, cat, penguin, bunny, rabbit, Panda) both farm animals & jungle animals & improve memory
★ Toddlers can learn the basics of ABCs Alphabet (letters) & the Numbers (1-20) , Zoo Animals & Piano Musical sounds using this app (games) with different colors & shapes. Best train games for kids
★ Educational games increases child skills & interest in learning new things using the phone or tablet in a fun way Includes 4 basic kids games with interactive, helpful voice narrating, colorful graphics, cute animals & various farm backgrounds to help your kids learn alphabets, numbers, farm animal, & music sounds (Piano)
★ This Kids Preschool Learning Games will improve kids memory skills & a great mode of education for toddlers entering kindergarten (2,3,4,5,6 age) while playing with bubbles in junior play
★ Balloon Pop Kids - Baby Games is designed with your children in mind. There are no high scores, failures, limits or stress. Your child can interact with the app at their own pace & pop the bubbles
★ Such games help your toddler learn the alphabet, Numbers, Vehicles & animal Sounds with no effort! Try it for free today
★ Kids can learn very fast if you let them play while learning. This free game is very kid friendly. No need to guide them how to play
★ Kids pre k baby phone game will allow your little angels in learning alphabets, numbers, animal, & music while they will play their all-time favorite balloon game cute & fun game great for toddlers, as baby games or games for 2 years old, games for 3 year olds & games for 4 year olds
★ Best Educational kids games for Kindergarten & Preschool children learning - Tablet & Phone - baby Touch balloon with toca barnyard HD graphics & colorful & funny balloon faces
★ Pop the balloon for kids has 4 different game modes with different colors & shapes for kids boom blast displayed in a more fun colorful & magic way
★ Balloon popping just for fun. Great for toddlers, as a baby game to learn farm animals & improve kids memory skills
★ Pop balloons blast has letters of the alphabet A - Z, & hear the name of the letter spoken out loud
★ Pop balloons popping numbers 1 - 20, suitable for young kids, as an educational game
★ Baby educational games that will keep your preschool & kindergarten age kids train while children (toddlers) are learning wheels on the bus phonics

RECOMMENDED AGE: Baby, Toddler, Preschooler, Kindergartner
LANGUAGES - English, Spanish, Portuguese, French, German

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»