• فارسی
  • English

توضیحات تیرانداز هلیکوپتر

تیرانداز هلیکوپتر یکی از بهترین بازی های سه بعدی پرواز و تیراندازی با هلی کوپتر است، که در آن باید روی صندلی هلیکوپتر با یک تفنگ شلیک کرده و دشمنان را بکشید. در بازی شما وظایف چالش برانگیز برعهده دارید.

این یکی از بهترین بازی های هلی کوپتر است، که مناطق جنگی هیجان انگیز با دشمنان درگیر هستید.
گرافیک سه بعدی بصری شما را برای مدت زمان طولانی به صفحه نمایش گوشی متصل می کند تا بهترین ماموریت های عملیاتی با هلی کوپتر واقعی تجربه کنید. استراتژی خود را بسیار با دقت برنامه ریزی کرده و هر لحظه مهمات خود را بارگیری کنید.

The description of Air Force Shooter 3D - Helicopter Games

Air Force Shooter 3D - Helicopter Games is one of the best helicopter flying games in which you have to get into the seat of a gunship gunner and shoot down enemies. In Air Force Shooter 3D - Helicopter Game, you will be given challenging tasks which will test your shooting and flight games ability to make you a better pilot.

This is one of the best helicopter games as it will take you to the war ravaged red alert city areas and give you the thrills and chills of being a machine gun operator. As the city has been taken over by enemies you have to fly over the city in the gunship helicopter and destroy the enemy bases in one of the awesomest flying games.

This is the #1 3d action flying games in helicopter game and you will have a lot fun while completing the top secret mission of the army. The stunning 3d visual graphics will keep you glued to your screen for a long time. It is the best of realistic and immersive helicopter games action missions. Plan your strategy very carefully and keep any eye on your depleting ammo and reload as soon as you can.

Guide your helicopter to the right place and place yourself in a very clever position so that you can maximize the onslaught on the rival base. To pilot a helicopter in flying games is a very difficult task, it requires a lot of skill and hard work to become a expert in flying games.

Shooting with a machine gun while in a moving aerial vehicle is a difficult task hence it will require a lot of effort from the shooters in this helicopter flying games.
Play Air Force Shooter 3D - Helicopter Games the best 3D action shooter game.

GAME CONTROLS:
1) Move viewpoint with left thumb.
2) Tap on the shoot button to shoot.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»