• فارسی
  • English

توضیحات راننده کوهستان

یک بازی سه بعدی رانندگی در تپه های واقعی را امتحان کنید. این یکی از جدیدترین بازی های شبیه ساز رانندگی است، که در آن تبدیل به یک راننده واقعی می شوید.
رانندگی با اتومبیل های واقعی در مسیرهای کوهستانی دشوار است، بنابراین ما رانندگی واقعی را در محیط عالی طراحی کرده ایم.
از تمام کوه ها عبور کنید و مراقب باشید زیرا جاده ها خیلی خطرناک هستند.
تغییرات نسخه 8.0:
بازی و عملکرد بهبود یافته
با تشکر از شما برای حمایت.

The description of Mountain Car Drive

Mountain Car Drive is a simple realistic 3D hill car driving game. This is the latest driving simulator games that will offer you the chance to become a real cars racing driver.

In this cars games simulation, who loves to drive his real cars very much in the difficult hill paths. so,for the real driver we have designed the environment because we want to take you to climb the area. So try to go through this amazing game and you will really enjoy it..!!

You will have so much fun by climbing the hills and pass over the obstacles. And you have to cross all the mountains area, And be Please be careful because roads are too short. Speed driving on such road may cause you to fall. So do not go speed,travel carefully and be the top scorer. So what are you waiting for? Jump into your vehicle and try this explore all levels now!

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»