• فارسی
  • English

توضیحات سر و صدا زامبی - جاده کشتن

آیا عشق رانندگی دارید.؟ با ماشین خود زامبی ها را که به شما حمله می کنند بکشید.
هدف این کشتن برای زنده ماندن است.. با ارتقاء ماشین خود با سلاح های پیشرو و زره قوی تر شوید.
چه مدت می توانید در میدان زامبی زنده بمانید؟
دانلود بازی: