• فارسی
  • English

توضیحات موی 3 - حیوان خانگی مجازی

یک بازی کامل برای کودکان و بزرگسالان. مجموعه ای کامل از راه های جدید برای مراقبت و عشق ورزیدن به حیوان خانگی مجازی خود.
  • مواظبت از ماهی های ناز داخل آب
  • سفارشی نمودن موی با لباس های مختلف
  • سفر و ملاقات با موی های سراسر دنیا
  • شستن لباس های کثیف موی با ماشین لباس شویی جالب
  • تمیز کردن اتاق از تمامی کثافت ها
  • فرستادن موی به تخت خواب
  • پخت غذا و تبدیل شدن به یک آشپز
  • صحبت کردن با موی
  • مینی بازی های مختلف
تغییرات نسخه 2.192:
رفع اشکال جزئی

The description of Moy 3 Virtual Pet Game

Moy 3 is the perfect game for kids and adults, packed with loads of new ways to take care of and love your very own virtual pet. It is packed with cool animations and playful graphics!
***FEATURES***
- Aquarium, take care of cute fish in your own pocket aquarium!
- Customize Moy and dress him in many different looks!
- Travel, visit other Moys around the world and find hidden presents!
- Wash, wash Moy's dirty clothes in the funny washing machine!
- Clean, clean the room with the funny vacuum cleaner whenever it is dirty!
- Sleep, do not forget that Moy gets sleepy!
- Cooking, be Moys chef and cook him all kinds of food whenever he is hungry!
- Talk, now you can talk with moy!
- Play, play awesome mini games to earn coins!
- Share, share your own Moy with friends and family on facebook, twitter and other social medias!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»