• فارسی
 • English

توضیحات سیاه چال بقا - پیچ و خم بی پایان

سیاه چاله معروف هض شهر مرزی برای ذخایر معدنی غنی  است، در این شهر تفاوت بین خیر و شر مشخص است. پس از ناپدید شدن اسرار آمیز پادشاه پیشین، تعادل شکننده ای شهر را خراب کرد، شما روید هستید، که توسط پادشاه انتخاب شده اید تا تعادل را برگردانید. گزارش های عجیب و غریبی را که از شهر آمده است، را بررسی کنید.

ویژگی های بازی Dungeon Survival - Endless maze - سیاه چال بقا - پیچ و خم بی پایان
 • سطوح غار به طور تصادفی تولید می شوند، هر بار که شما بازی می کنید تجربه جدیدی به دست می آورید
 • صدها هیولا برای شکست دادن
 • صدها دستگاه برای جمع آوری
 • صدها مسابقه و دستاورده برای تسخیر
 • جمع آوری طلا
 • دنیای جدید فراوانی برای کشف کردن
 • 9 کلاس نبرد، هر کدام با مهارت های منحصر به فرد
 • مبارزه مبتنی بر پیچیدگی
 • شخصیت ها ویژگی هایی را ایجاد می کنند که می توانند کمک کنند یا مانع شوند، شما باید تصمیم بگیرید که چگونه از آنها استفاده کنید
 • نقشه ها و هیولاها
 • جمع آوری غارت های گرانبها
تغییرات نسخه 1.82.1:
ویژگی جدید: بایگانی ابری
ستون فقرات نقشه را برای پشتیبانی از اسلاید چپ و راست بهینه کنید
رفع اشکال مواجهه با دشمن بلافاصله پس از فرار

The description of Dungeon Survival - Endless maze

[*] Game Features
- Cave levels are randomly generated, providing a new experience each time you play!
- Hundreds of monsters to defeat!
- Hundreds of equipment to collect!
- Hundreds of quests and achievements to conquer!
- Enchant, Reform, Level up, and collect Gold! An abundant new world to explore!

[*] Back Story
Black Haze is a border town renown for its rich mineral deposits, which has fallen on hard times of late. In this city, it is difficult to tell the difference between good and evil. Following the mysterious disappearance of the former lord, the fragile balance of the city is disrupted. You are Royde, and you have been chosen by the king to bring balance back to Black Haze and investigate the strange reports that have come from the city.

[*] Battle & Classes
- 9 classes, each with unique skills. Build your party however you choose.
- Intricate turn-based combat lets you become the master of the battlefield
- Characters develop traits that can help or hinder. You must decide how to use them.

[*] Maps & Monsters
- Follow the story or venture off on your own to bring your enemies to justice.
- Challenging enemies will keep you on your toes. Do not underestimate them or it will mean your destruction.
- Rare and powerful enemies will challenge you. Defeat them to collect precious loot and prove your valor.

[*] Contact Us
Please contact us with any question, suggestions, concern, or advice!
Support Email: 54276264@qq.com
Homepage: https://goo.gl/zPtps1

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»