• فارسی
  • English

توضیحات تحول انسان

برای ایجاد تغییر آماده شوید تا به قهرمان نهایی خود برسید.

در هر صحنه، شما یک تغییر شکل از انسان به گزینه تکامل بعدی خود را شبیه خواهید کرد: گرگینه، یتی، بیگانه، مومیایی و چیزهایی که فقط تصور می کنید.

مراقب باشید، همیشه آن چیزی نیست که انتظار داشتید.

تحول اکنون آغاز می شود.
تغییرات نسخه 3.6:
رفع اشکال و بهبودهای جزئی

The description of Idle Transformation

Get ready to make a change - play now to reach your ultimate hero!

In every scene, you will simulate a transformation from human to your next evolution choice: Werewolf, Yeti, Alien, Mummy, and things you only imagined.

Beware, it is not always what you expected.

The Transformation Begins now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»