• فارسی
  • English

توضیحات سفر سکه

به دیگر بازیکنان سراسر جهان برای ایجاد مقصد خود و رقابت با دوستان بپیوندید.
جنگل های حماسی ماداگاسکار، مالدیو، نیویورک و بسیاری از مقصد های دیگر در انتظار شما هستند.

امکانات بازی Coin Trip - سفر سکه:
  • هر هفته به یک مقصد جدید سفر کنید
  • ساخت و توسعه نقاط سفر خود
  • حمله به دوستان برای گنجینه های بیشتر
  • آمار جکپات و جوایز ارزشمند
  • دفاع در برابر مزاحمان با سپر

The description of Coin Trip

Join other players worldwide to build your destinations and to compete against your friends to get ahead!

The epic jungles of Madagascar, sunny Maldives, always on-a-move New York and many other destinations are waiting for you.

Start your Coin Trip!


Features:
• Unlock new travel destinations every week
• Build and develop your travel spots
• Attack and raid your friends for more treasure
• Hit the jackpot and other valuable prizes
• Defend against intruders with the shields
• Claim the top of the Leaderboard


Support: Any questions or comments? Contact us at support@coin-trip.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»