• فارسی
  • English

توضیحات سفر سکه

به دیگر بازیکنان سراسر جهان برای ایجاد مقصد خود و رقابت با دوستان بپیوندید.
جنگل های حماسی ماداگاسکار، مالدیو، نیویورک و بسیاری از مقصد های دیگر در انتظار شما هستند.

امکانات بازی Coin Trip - سفر سکه:
  • هر هفته به یک مقصد جدید سفر کنید
  • ساخت و توسعه نقاط سفر خود
  • حمله به دوستان برای گنجینه های بیشتر
  • آمار جکپات و جوایز ارزشمند
  • دفاع در برابر مزاحمان با سپر
دانلود بازی: