• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز شمشیر لیزری

در شبیه ساز واقعی لیزر، می توانید از بین سلاح های مختلف در سمت تاریک یا کنار نیرو یکی را انتخاب کنید. با انتخاب رنگ تیغه از 10 صدای مختلف لذت ببرید.

لرزش و حرکت لیزر خود را مانند یک نبرد واقعی احساس کنید و لرزش های شدیدی ایجاد می کنید، که ویبره خواهد شد و هنگام برخورد نور شمشیر خود را خواهید دید.
تغییرات نسخه 1.0.70:
بهبود عملکرد جدید!🔫
از چراغ فلاش در ضربه ها استفاده کنید!🤺
بهترین Lightsaber برای لذت بردن!!⚔️

The description of Lightsword simulator

Real laser sabers simulator, where you can choose between different weapons on the dark side or the side of the force. With color selector for the blade of the saber and more than 10 different sounds.

Shake and move your saber as in a true battle of masters, you will hear the sound of the crash. It will vibrate when you make strong shakes and you will see the light of your sword when it hits

For soldiers we have the laser gun.

Try to feel the strength in your hands and fight!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»