• فارسی
 • English

توضیحات نبرد مردن نظامی

برای رسیدن به شکوه و پیروزی باید با میلیون ها بازیکن آنلاین بازی کنید.
استفاده استراتژیک از منابع و سوخت ماشین های جنگی خود برای مبارزه با بازیکنان سراسر جهان.

ویژگی های بازی Armor Modern War : Mech Storm - نبرد مردن نظامی:
 • واحدهای نیروی نظامی مختلف
 • آموزش سربازان برای نبرد با تانک، خمپاره انداز، هواپیما و ... جهت سقوط دشمن
 • شرکت در جنگ های انفرادی و چند نفره برای به دست آوردن جواهرات، دستگاه ها و آیتم ها
 • سیستم تجارت واقعی
 • تجارت منابع استراتژیک در بازار آنلاین
 • ناو جنگی برای پشتیبانی قدرتی
 • تقویت ناوشکن خود با توپخانه قدرتمند و پشتیبانی موشکی در نبرد
 • ارتقا هواپیمای حامل به منظور افزایش قدرت
 • رویدادهای مختلف
 • رقابت و همکاری با بازیکنان دیگر
 • باز کردن قفل قدرتمند تکنولوژی های پیشرفته و برتر
 • تحقیق برای تقویت ملت خود
 • بازی و چت آنلاین با میلیون ها بازیکن دیگر در جهان
 • اتحاد استراتژیک به جهت محافظت از یکدیگر و نابودی پایگاه های دشمن
اتصال به شبکه مورد نیاز است.
تغییرات نسخه 1.5.9:
رفع برخی از مشکلات نمایشگر

The description of Armor Modern War : Mech Storm

Play with millions of online players from all over the world. Show no mercy to the enemy! LEAD your Nation to the GLORY of the victory!
Use your smarts to manage strategic resources and fuel your war machine. Fight the worldwide players across the vast world map by using proper strategy.
************ GAME FEATURES ************
VARIOUS TROOP UNITS
- Build your battle-hardened troops with Tank, Howitzer, Aircraft, Launcher, Mech and etc to crash your enemy.
NEW COMBAT INSTANCE
- Participate in solo and multiplayer battle for abundant Experience, Gems and Devices and much more items!
REAL TRADE SYSTEM
- Trade strategic resources in a real-time online marketplace.
WARSHIP COMBAT SUPPORT
- Strengthen your Destroyer to call powerful artillery and missile support in the battle.
- Upgrade devices on the Aircraft Carrier to enhance your power.
VARIOUS EVENTS TO PARTICIPATE
- Various events for players to compete and cooperate.
UNLOCK POWERFUL HI-TECH AND BUILDINGS
- Upgrade buildings, research technology to strengthen your Nation!
WORLDWIDE PLAYERS
- Play & chat online with millions of other players world widely.
MIGHTY ALLIANCE TO PARTICIPATE IN
- Join or create a strategic Alliance to to protect each other and devastate enemy bases.
***************************************
Commander, you must lead our Nation to strength,The fate of the Nation is in your hands now! Lead vast army to conquer all of the world and establish a glorious World.
CONTACT US:
Having any problems?Any suggestions?You can reach us at tapgame2016@gmail.com
Note:
1> A network connection is required to play
2> This game is completely free to play, however some game items can also be purchased for real money.
We hope you can enjoy the game and have fun.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»