• فارسی
  • English

توضیحات خانه مادربزرگ - فرار ترسناک سه بعدی

به خانه مادربزرگ خوش آمدید. این یک بازی ترسناک در مورد فرار از خانه مادربزرگ است. شما باید مراقب مادربزرگ باشید زیرا او به شما گوش می دهد و به دنبال شما می آید. مادربزرگ سلاح های متفاوتی دارد که به شما ضربه می زند و شما را ناک اوت می کند. می توانید پنجره های خانه ترسناک مادربزرگ را بشکنید و برای ترساندن او به داخل بروید.
شما مکان های مخفی زیادی دارید و می توانید مادربزرگ را گمراه کنید.

تکمیل ماموریت ها دشوار است اما شما چندین تکنیک مبارزه و ضربه زدن به پیروزی را در اختیار دارید. سعی کنید سریعتر و باهوش تر از مادربزرگ باشید. آنها همچنین به دنبال شما می روند و سعی می کنند به شما حمله کنند.

ویژگی های بازی Granny House: 3D escape horror - خانه مادربزرگ - فرار ترسناک سه بعدی:
  • بازی ترسناک
  • انواع مختلف حالت بازی
  • بسیاری از خانه های مادربزرگ
  • حرکات واقع بینانه
  • محیط های ترسناک
  • کنترل سریع و دقیق
  • بیش از حد سرگرم کننده
ماموریت شما این است که وارد خانه مادر بزرگ شوید و بجنگید. مادربزرگ وحشتناک و پدربزرگ شیطانی را شکست دهید. حالت داستان را تکمیل کنید تا قفل خانه های وحشتناک تری باز شود و داستان این بازی ترسناک وحشتناک خانه مادربزرگ را دنبال کنید. شما باید محتاط و ساکت باشید.
تغییرات نسخه 6.7:
رفع اشکال

The description of Granny House: 3D escape horror

Welcome to granny's house. A horror game about escaping from granny's house. You have to be careful with the granny because she listens to you and will come for you. Granny has different weapons to hit you and knock you out. You can break the windows of Granny's spooky house and go inside to scare her.
You have many hiding places to choose from and be able to mislead Granny.

It is difficult to complete the missions but you have at your disposal several fighting techniques and hitting to win. Try to be faster and smarter than granny and grandpa. They will also go after you and try to attack you.

Granny's house game features:

- Intense horror game
- Different types of game mode
- Many granny's houses
- Realistic movements
- Scary environments
- Quick and accurate controls
- Too much fun

Your mission is to enter the house of the granny and fight. Defeat the terrifying granny and the evil grandpa. Complete the story mode to unlock more spooky houses and follow the story of this chilling horror game of Granny's house. You have to be cautious and silent.