• فارسی
  • English

توضیحات استادان مسابقه

در یک مسابقه سرگرم کننده آنلاین با دوستان یا در مقابل حریفان از سراسر جهان به صورت زنده بازی کنید. این بازی رایگان است و دارای تعداد زیادی روش جدید هیجان انگیز برای انجام بازی های تطبیق است.

در عملکرد چند نفره، بازیکنان به نوبت در همان تخته در مقابل یکدیگر بازی می کنند، بنابراین باید نه تنها نمره ای را که از حرکات خود می گیرند، بلکه فرصت هایی را که می تواند برای حریفشان ایجاد کند نیز در نظر بگیرند.

هر ستاره آبی که مطابقت بدهید تقویت کننذه شما را شارژ می کند، در حالی که حریف حلقه های قرمز را جمع می کند. از تقویت کننده خود استفاده کنید تا امتیاز بیشتری کسب کنید، بازی را به نفع خود بسازید، بازگشت های رضایت بخشی داشته باشید و ترکیب های عظیمی کسب کنید. 20 تقویت کننده موجود بازی کنید، هرکدام استراتژی و تأثیر خاص خود را دارند.

در مسابقات حذفی در برابر دوستان یا حریفان تصادفی بازی کنید و برای باز کردن قفل استودیوهای جدید و رقابت با بهترین بازیکنان در جدول امتیازات، تروفی کسب کنید. وقتی با دوستان بازی تطبیق سه تایی می کنید، بازی سرگرم کننده تر است

برچسب ها را جمع کنید و آلبوم های برچسب جدید ما را تکمیل کنید تا جوایز عظیم، و بسته های منحصر به فرد را دریافت کنید که حریفان شما را خیره خواهد کرد.
تغییرات نسخه 4.208:
زمان یک به‌روزرسانی افسانه‌ای فرا رسیده است - و منظور ما از افسانه‌ای، یک تقویت‌کننده افسانه‌ای بسیار قدرتمند است!
به Cleo Cadabra و همچنین چالش های انفرادی تیمی، یک ویترین جدید خیره کننده و موارد دیگر سلام کنید!
بررسی کنید که جدیدترین نسخه ما چه چیزی را ارائه می دهد!

The description of Match Masters

Match 3 games - reinvented! Now with online multiplayer!

🌟 A NEW WAY TO PLAY MATCH 3 PUZZLE GAMES 🌟
Play LIVE with friends OR against opponents from all over the world in a fun online turn based match-3 competition! Match Masters is a free and has tons of new exciting ways to play matching games!

🎮 PVP MULTIPLAYER ACTION 🎮
In Match Masters, players take turns playing against each other on the same match-3 game board, so they must take into account not only the score they will get from their moves, but also the opportunities it could create for their opponent!

🚀 AWESOME POWERUPS 🚀
Every blue star you match charges your Booster, while your opponent collects red circles.
Use your Booster to gain more score, tip the game in your favour, make satisfying comebacks and score huge combos!
Play with one of 20+ available Boosters, each with its own strategy and effect.

🏆 TOURNAMENTS, COMPETITIONS & EVENTS 🏆
Play Match Masters LIVE against friends or random opponents in knock-out tournaments and earn trophies to unlock new studios and compete against the best players in the leaderboards!
Reach the top in our changing events and win AMAZING rewards!

👫 COMPETE WITH YOUR FRIENDS 👫
Match Masters is even more fun when you play with friends 😊
Connect with Facebook to challenge your friends and find out who the real Match Master is!

👜 STICKER ALBUMS 👜
Collect stickers and complete our new sticker albums to receive HUGE prizes, trendy outfits and unique style packs that will dazzle your opponents!

👤 JOIN THE COMMUNITY 👤
Join our Official Group to meet, chat and share your game achievements with other Match Masters around the world!
Don’t miss out on your chance to win FREE prizes: http://facebook.com/matchmastersgame

Played thousands of levels in other tile matching games? It's time to Meet Your Match! Play puzzle games like never before!