• فارسی
  • English

توضیحات فوزی سرگرمی

این برنامه برای والدین و بچه ها هوشمندانه طراحی شده است، به والدین کمک می کند تا شرایط مختلف زندگی روزمره را برای فرزندان خود مدیریت کنند و برنامه با صحبت کردن با شخصیت های مورد علاقه خود از طریق مکالمه های پیش ضبط شده و بچه ها را از طریق یک تجربه بازیگوش سرگرم می کند.

برنامه بازی با استفاده از فناوری تشخیص صدا که تجربه مکالمه تلفنی را تجربه می کند، کار میکند، هنگامی که کودک شما از برنامه استفاده می کند، از یکی از شخصیت های موردعلاقه خود یعنی یک تماس تلفنی جعلی دریافت می کند، انگار که آنها با تلفن صحبت می کنند.
برای اجرای بازی فوزی سرگرمی، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.fuzymozi.prankcall وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.fuzymozi.prankcall کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of FoziFun

Welcome to Fozi, Mozi and Tutti’s app

This app is cleverly designed for both parents and kids, it helps parents manage various daily life situations with their children, and the app entertains the kids through a playful experience by talking to their favourite characters via a pre-recorded conversations.

How does it work?
The gaming app is using an intelligent voice recognition technology which gives the experience of a phone conversation. When your kid uses the app he or she will receive a fake phone call from one of their character of choice: Fozi, Mozi, Tutti, Mandolin or Tita Foziya, in their real voice as if they are speaking to them on the phone.
The app can adapt & recognise when your kid speaks and responds accordingly.
The app isn't for pranking, it is designed to be entertaining.
The app DOES NOT work like a phone.


How does the app entertain your children?
Your kids will have fun speaking to all of their favorite characters: Fozi, Mozi, Tutti, Manadlina or Tita Foziya.
We designed the conversations to be playful and entertaining, but also educational!

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید   بیشتر»